Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Kongsberg


Kragerø innrulleringskontor

Ruller, Annotasjonsruller
Etternavnsregister A 3
Etternavnsregister B 4
Etternavnsregister C 5
Etternavnsregister D 6
Etternavnsregister E 7
Etternavnsregister F 8
Etternavnsregister G 9
Etternavnsregister H 10
Etternavnsregister I-J 11
Etternavnsregister K 12
Etternavnsregister L 13
Etternavnsregister M 14
Etternavnsregister N 15
Etternavnsregister O 16
Etternavnsregister P 17
Etternavnsregister R 19
Etternavnsregister S 20
Etternavnsregister T 21
Etternavnsregister V-W 23
Etternavnsregister Ø 28
Tittelblad Ø 29
Patenter nr. 1-60 30
Patenter nr. 61-120 50
Patenter nr. 121-180 71
Patenter nr. 181-240 92
Patenter nr. 241-300 112
Patenter nr. 301-360 132
Patenter nr. 361-420 152
Patenter nr. 421-480 172
Patenter nr. 481-540 192
Patenter nr. 541-600 212
Patenter nr. 601-660 232
Patenter nr. 661-717 252
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Kongsberg SAKO/A-830/F/Fb/L0001
Lenke til Arkivportalen
Kragerø innrulleringskontor F: Ruller
Fb: Annotasjonsruller
L0001: Annotasjonsrulle
Annotasjonsrulle nr. 1/1860 - 1868 - Annotasjonsrulle, patent nr. 1-717. Sjøinnrullering Sjømenn og sjøfolk Sjøfart Statlige arkiver