Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Kongsberg


Porsgrunn innrulleringskontor

Ruller, Hovedruller
Tittelblad 3
Patenter nr. 1-50 4
Patenter nr. 51-99 29
Patenter nr. 100-149 54
Patenter nr. 150-199 81
Patenter nr. 200-249 107
Patenter nr. 250-299 132
Patenter nr. 300-337 157
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Kongsberg SAKO/A-829/F/Fc/L0006
Lenke til Arkivportalen
Porsgrunn innrulleringskontor F: Ruller
Fc: Hovedruller
L0006: Hovedrulle
Hovedrulle nr. 6/1887 - Hovedrulle, patent nr. 1-337. Sjøinnrullering Sjømenn og sjøfolk Sjøfart Statlige arkiver