Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Kongsberg


Porsgrunn innrulleringskontor

Ruller, Diverse ruller
Midlertidige patenter 1868 2
Midlertidige patenter 1869 3
Midlertidige patenter 1870 5
Midlertidige patenter 1871 7
Midlertidige patenter 1872 8
Midlertidige patenter 1873 10
Midlertidige patenter 1874 12
Midlertidige patenter 1875 14
Midlertidige patenter 1876 15
Midlertidige patenter 1877 17
Midlertidige patenter 1878 19
Midlertidige patenter 1879 20
Midlertidige patenter 1880 22
Midlertidige patenter 1881 23
Midlertidige patenter 1882 25
Midlertidige patenter 1883 26
Midlertidige patenter 1884 27
Midlertidige patenter 1885 28
Midlertidige patenter 1886 29
Midlertidige patenter 1887 31
Midlertidige patenter 1888 32
Midlertidige patenter 1889 33
Midlertidige patenter 1890 35
Midlertidige patenter 1891 36
Midlertidige patenter 1892 38
Midlertidige patenter 1893 39
Midlertidige patenter 1894 40
Midlertidige patenter 1895 41
Midlertidige patenter 1896 42
Midlertidige patenter 1897 43
Midlertidige patenter 1898 44
Midlertidige patenter 1899 45
Midlertidige patenter 1900 46
Midlertidige patenter 1901 48
Midlertidige patenter 1902 50
Midlertidige patenter 1903 52
Midlertidige patenter 1904 55
Midlertidige patenter 1905 57
Midlertidige patenter 1906 59
Midlertidige patenter 1907 63
Midlertidige patenter 1908 66
Midlertidige patenter 1909 68
Midlertidige patenter 1910 70
Midlertidige patenter 1911 72
Midlertidige patenter 1912 74
Midlertidige patenter 1913 76
Midlertidige patenter 1914 77
Midlertidige patenter 1915 78
Midlertidige patenter 1916-1918 79
Midlertidige patenter 1919-1920 80
Notatside 81
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Kongsberg SAKO/A-829/F/Fd/L0003
Lenke til Arkivportalen
Porsgrunn innrulleringskontor F: Ruller
Fd: Diverse ruller
L0003: Midlertidig patentrulle
Diverse rulle nr. 3/1868 - 1920 - Diverse ruller. Midlertidig patentrulle. Sjøinnrullering Sjømenn og sjøfolk Sjøfart Statlige arkiver