Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Kongsberg


Porsgrunn innrulleringskontor

Ruller, Annotasjonsruller
Tittelblad 2
Patenter nr. 1126-1150 3
Patenter nr. 1151-1200 8
Patenter nr. 1201-1250 18
Patenter nr. 1251-1300 28
Patenter nr. 1301-1350 38
Patenter nr. 1351-1399 48
Patenter nr. 1400-1449 58
Patenter nr. 1450-1499 68
Patenter nr. 1500 78
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Kongsberg SAKO/A-829/F/Fb/L0006
Lenke til Arkivportalen
Porsgrunn innrulleringskontor F: Ruller
Fb: Annotasjonsruller
L0006: Annotasjonsrulle
Annotasjonsrulle nr. 6/1898 - 1911 - Annotasjonsrulle, patent nr. 1126-1500. Sjøinnrullering Sjømenn og sjøfolk Sjøfart Statlige arkiver