Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Kongsberg


Porsgrunn innrulleringskontor

Ruller, Annotasjonsruller
Tittelblad 3
Patenter nr. 1-100 4
Patenter nr. 101-200 24
Patenter nr. 201-300 44
Patenter nr. 301-400 64
Patenter nr. 401-500 84
Patenter nr. 501-600 105
Patenter nr. 601-700 125
Patenter nr. 701-800 146
Patenter nr. 801-900 166
Patenter nr. 901-1000 186
Patenter nr. 1001-1100 206
Patenter nr. 1101-1189 226
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Kongsberg SAKO/A-829/F/Fb/L0002
Lenke til Arkivportalen
Porsgrunn innrulleringskontor F: Ruller
Fb: Annotasjonsruller
L0002: Annotasjonsrulle
Annotasjonsrulle nr. 2/1868 - 1901 - Annotasjonsrulle, patent nr. 1-1189. Sjøinnrullering Sjømenn og sjøfolk Sjøfart Statlige arkiver