Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Kongsberg


Porsgrunn innrulleringskontor

Ruller, Annotasjonsruller
Etternavnsregister A 3
Etternavnsregister B 4
Etternavnsregister C 5
Etternavnsregister D 6
Etternavnsregister E 7
Etternavnsregister F 8
Etternavnsregister G 9
Etternavnsregister H 10
Etternavnsregister I-J 11
Etternavnsregister K 12
Etternavnsregister L 13
Etternavnsregister M 14
Etternavnsregister N 15
Etternavnsregister O 16
Etternavnsregister P 17
Etternavnsregister R 19
Etternavnsregister S 20
Etternavnsregister T 21
Etternavnsregister U 22
Etternavnsregister V-W 23
Tittelblad 29
Patenter nr. 1-49 30
Patenter nr. 50-100 46
Patenter nr. 101-151 63
Patenter nr. 152-201 80
Patenter nr. 202-244 98
Patenter nr. 245-246, 135 113
Patenter nr. 101, 150, 154 114
Patenter nr. 247-249 115
Patenter nr. 250-251, 128 116
Patenter nr. 252-254 117
Patenter nr. 255-256, 151 118
Patenter nr. 257-262 119
Patenter nr. 263-264, 136 121
Patenter nr. 265-273 122
Patenter nr. 274, 13, 146 125
Patenter nr. 275-276, 300 126
Patenter nr. 277-300 127
Patenter nr. 301-342 135
Patenter nr. 343-344, 162 149
Patenter nr. 345-356 150
Patenter nr. 357-358, 40 154
Patenter nr. 359-400 155
Patenter nr. 401-402 169
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Kongsberg Statsarkivet i Kongsberg SAKO/A-829/F/Fb/L0001
Lenke til Arkivportalen
Porsgrunn innrulleringskontor F: Ruller
Fb: Annotasjonsruller
L0001: Annotasjonsrulle
Annotasjonsrulle nr. 1 /1860 - 1868 - Annotasjonsrulle, patent nr. 1-420. Sjøinnrullering Sjømenn og sjøfolk Sjøfart Statlige arkiver