Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Oslo


Son mønstringskontor

Ruller, Yngre ruller, Annotasjonsruller
Tittelblad 2
Patenter nr. 1-100 3
Patenter nr. 101-200 23
Patenter nr. 201-299 43
Patenter nr. 300-364 63
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Oslo SAO/A-10569e/F/Fc/Fca/L0004
Lenke til Arkivportalen
Son mønstringskontor F: Ruller
Fc: Yngre ruller
Fca: Annotasjonsruller
L0004: Annotasjonsrulle
Annotasjonsrulle nr. 4/1867 - 1883 - Annotasjonsrulle, patent nr. 1-364. Sjøinnrullering Sjømenn og sjøfolk Sjøfart Statlige arkiver