Innhold
Visningsvalg:

Innholdsfortegnelse


Tittelside 2
Innholdsfortegnelse 3
Slektsnotater 4
Kildeinformasjon
Riksarkivet RA/PA-0051/F/Fb
Lenke til Arkivportalen
PA-0051: Lassens samlinger
F: Personalhistoriske samlinger
Fb: Personalhistorie, diverse
Genealogisk samling nr. L0050 - Ang-Eng Genealogiske samlinger Personopplysninger Samlinger Privatarkiver