Innhold
Visningsvalg:

Riksarkivet


Arbeidskomitéen for Fridtjof Nansens polarekspedisjon

Saksarkiv ordnet etter organets hovedsystem
Brev ang. proviant 1892 A 3
Brev ang. proviant 1892 B 30
Brev ang. proviant 1892 C 128
Brev ang. proviant 1892 D 144
Brev ang. proviant 1892 E 145
Brev ang. proviant 1892 F 168
Brev ang. proviant 1892 G 186
Brev ang. proviant 1892 H 196
Brev ang. proviant 1892 I-J 334
Brev ang. proviant 1892 K 340
Brev ang. proviant 1892 L 352
Brev ang. proviant 1892 M 359
Brev ang. proviant 1892 N 401
Brev ang. proviant 1892 O-P 403
Brev ang. proviant 1892 Q-R 417
Brev ang. proviant 1892 S 477
Brev ang. proviant 1892 T 554
Brev ang. proviant 1892 U-V 571
Brev ang. proviant 1892 W-Z 575
Brev ang. proviant 1893 A 594
Brev ang. proviant 1893 B 601
Brev ang. proviant 1893 C 639
Brev ang. proviant 1893 E 644
Brev ang. proviant 1893 F 645
Brev ang. proviant 1893 G 651
Brev ang. proviant 1893 H 658
Brev ang. proviant 1893 I-J 715
Brev ang. proviant 1893 L 726
Brev ang. proviant 1893 N 749
Brev ang. proviant 1893 O 756
Brev ang. proviant 1893 P-Q 759
Brev ang. proviant 1893 R 765
Brev ang. proviant 1893 S 782
Brev ang. proviant 1893 T 804
Brev ang. proviant 1893 W 812
Kildeinformasjon
Riksarkivet Riksarkivet RA/PA-0061/D/L0004
Lenke til Arkivportalen
Arbeidskomitéen for Fridtjof Nansens polarekspedisjon D: Saksarkiv ordnet etter organets hovedsystem
L0004: Innk. brev og telegrammer vedr. proviant og utrustning
Annen kilde nr. 4 /1892 - 1893 - Innk. brev og telegrammer vedr. proviant og utrustning. 2 mapper. Brev og korrespondanse Forskning og vitenskap Mat og drikke Båter og skip Privatarkiver Organisasjonsarkiver og foreningsarkiver