Innhold
Visningsvalg:

Riksarkivet


Oslo adressebok (publikasjon)*

Permer upaginert
Annonser upaginert
Tittelblad upaginert
Register over de averterende firmaer upaginert
Tillegg og rettelser upaginert
Første avsnitt Offentlige institusjoner m.m. Innholdsfortegnelse upaginert
Første avsnitt Offentlige institusjoner m.m. A 1
Første avsnitt Offentlige institusjoner m.m. B 4
Første avsnitt Offentlige institusjoner m.m. C-D 6
Første avsnitt Offentlige institusjoner m.m. D 7
Første avsnitt Offentlige institusjoner m.m. E-F 9
Første avsnitt Offentlige institusjoner m.m. F 10
Første avsnitt Offentlige institusjoner m.m. G 11
Første avsnitt Offentlige institusjoner m.m. H 12
Første avsnitt Offentlige institusjoner m.m. I-J 13
Første avsnitt Offentlige institusjoner m.m. K 14
Første avsnitt Offentlige institusjoner m.m. L 19
Første avsnitt Offentlige institusjoner m.m. M 22
Første avsnitt Offentlige institusjoner m.m. N 23
Første avsnitt Offentlige institusjoner m.m. O 25
Første avsnitt Offentlige institusjoner m.m. P 29
Første avsnitt Offentlige institusjoner m.m. R 30
Første avsnitt Offentlige institusjoner m.m. S 32
Første avsnitt Offentlige institusjoner m.m. T 37
Første avsnitt Offentlige institusjoner m.m. U 39
Første avsnitt Offentlige institusjoner m.m. V-Ø 43
Annet avsnitt Personregister Forklaringer upaginert
Annet avsnitt Personregister Å (Aa) 45
Annet avsnitt Personregister A 62
Annet avsnitt Personregister B 156
Annet avsnitt Personregister C 287
Annet avsnitt Personregister D 319
Annet avsnitt Personregister E 354
Annet avsnitt Personregister F 416
Annet avsnitt Personregister G 471
Annet avsnitt Personregister H 541
Annet avsnitt Personregister I 726
Annet avsnitt Personregister J 741
Annet avsnitt Personregister K 846
Annet avsnitt Personregister L 940
Annet avsnitt Personregister M 1038
Annet avsnitt Personregister N 1114
Annet avsnitt Personregister O 1195
Annet avsnitt Personregister P 1267
Annet avsnitt Personregister Q 1319
Annet avsnitt Personregister R 1320
Annet avsnitt Personregister S 1380
Annet avsnitt Personregister T 1551
Annet avsnitt Personregister U 1612
Annet avsnitt Personregister V-W 1620
Annet avsnitt Personregister X-Y 1680
Annet avsnitt Personregister Y 1681
Annet avsnitt Personregister Z 1682
Annet avsnitt Personregister Æ-Ø 1684
Annet avsnitt Personregister Ø 1685
Tredje avsnitt Gateregister Forklaringer upaginert
Tredje avsnitt Gateregister Å (Aa) 1773
Tredje avsnitt Gateregister A 1779
Tredje avsnitt Gateregister B 1800
Tredje avsnitt Gateregister C 1865
Tredje avsnitt Gateregister D 1897
Tredje avsnitt Gateregister E 1927
Tredje avsnitt Gateregister F 1956
Tredje avsnitt Gateregister G 1996
Tredje avsnitt Gateregister H 2035
Tredje avsnitt Gateregister I 2101
Tredje avsnitt Gateregister J 2111
Tredje avsnitt Gateregister K 2134
Tredje avsnitt Gateregister L 2197
Tredje avsnitt Gateregister M 2219
Tredje avsnitt Gateregister N 2274
Tredje avsnitt Gateregister O 2304
Tredje avsnitt Gateregister P 2332
Tredje avsnitt Gateregister R 2360
Tredje avsnitt Gateregister S 2387
Tredje avsnitt Gateregister T 2524
Tredje avsnitt Gateregister U 2597
Tredje avsnitt Gateregister V-W 2622
Tredje avsnitt Gateregister Y 2671
Tredje avsnitt Gateregister Z-Ø 2672
Tredje avsnitt Gateregister Ø 2673
Fjerde avsnitt Fagregister Forklaringer upaginert
Fjerde avsnitt Fagregister A 2681
Fjerde avsnitt Fagregister B 2719
Fjerde avsnitt Fagregister C-D 2740
Fjerde avsnitt Fagregister D 2741
Fjerde avsnitt Fagregister E 2750
Fjerde avsnitt Fagregister F 2760
Fjerde avsnitt Fagregister G 2790
Fjerde avsnitt Fagregister H 2798
Fjerde avsnitt Fagregister I 2805
Fjerde avsnitt Fagregister J 2826
Fjerde avsnitt Fagregister K 2830
Fjerde avsnitt Fagregister L 2857
Fjerde avsnitt Fagregister M 2870
Fjerde avsnitt Fagregister N-O 2899
Fjerde avsnitt Fagregister O 2900
Fjerde avsnitt Fagregister P 2902
Fjerde avsnitt Fagregister R 2913
Fjerde avsnitt Fagregister S 2926
Fjerde avsnitt Fagregister T 2963
Fjerde avsnitt Fagregister U 2987
Fjerde avsnitt Fagregister V-W 2989
Fjerde avsnitt Fagregister Y-Ø 2995
Kildeinformasjon

Lenke til Arkivportalen
Riksarkivet Oslo adressebok (publikasjon)* Adressebøker nr. 1940/1940 - 62. årgang. Demontert eksemplar, Riksarkivet. Adressebøker Personopplysninger Bøker, trykksaker, publikasjoner