Innhold
Visningsvalg:

Innholdsfortegnelse


Permer 1
Annonser 3
Tittelblad 11
Register over de averterende firmaer 12
Tillegg og rettelser 13
Første avsnitt Offentlige institusjoner m.m. Innholdsfortegnelse 15
Første avsnitt Offentlige institusjoner m.m. A 17
Første avsnitt Offentlige institusjoner m.m. B 20
Første avsnitt Offentlige institusjoner m.m. C-D 22
Første avsnitt Offentlige institusjoner m.m. D 23
Første avsnitt Offentlige institusjoner m.m. E-F 25
Første avsnitt Offentlige institusjoner m.m. F 26
Første avsnitt Offentlige institusjoner m.m. G 27
Første avsnitt Offentlige institusjoner m.m. H 28
Første avsnitt Offentlige institusjoner m.m. I-J 29
Første avsnitt Offentlige institusjoner m.m. K 30
Første avsnitt Offentlige institusjoner m.m. L 35
Første avsnitt Offentlige institusjoner m.m. M 38
Første avsnitt Offentlige institusjoner m.m. N 39
Første avsnitt Offentlige institusjoner m.m. O 41
Første avsnitt Offentlige institusjoner m.m. P 45
Første avsnitt Offentlige institusjoner m.m. R 46
Første avsnitt Offentlige institusjoner m.m. S 48
Første avsnitt Offentlige institusjoner m.m. T 53
Første avsnitt Offentlige institusjoner m.m. U 55
Første avsnitt Offentlige institusjoner m.m. V-Ø 59
Annet avsnitt Personregister Forklaringer 61
Annet avsnitt Personregister Å (Aa) 63
Annet avsnitt Personregister A 80
Annet avsnitt Personregister B 174
Annet avsnitt Personregister C 305
Annet avsnitt Personregister D 337
Annet avsnitt Personregister E 372
Annet avsnitt Personregister F 434
Annet avsnitt Personregister G 489
Annet avsnitt Personregister H 559
Annet avsnitt Personregister I 744
Annet avsnitt Personregister J 759
Annet avsnitt Personregister K 864
Annet avsnitt Personregister L 958
Annet avsnitt Personregister M 1056
Annet avsnitt Personregister N 1132
Annet avsnitt Personregister O 1213
Annet avsnitt Personregister P 1285
Annet avsnitt Personregister Q 1337
Annet avsnitt Personregister R 1338
Annet avsnitt Personregister S 1398
Annet avsnitt Personregister T 1569
Annet avsnitt Personregister U 1630
Annet avsnitt Personregister V-W 1638
Annet avsnitt Personregister X-Y 1698
Annet avsnitt Personregister Y 1699
Annet avsnitt Personregister Z 1700
Annet avsnitt Personregister Æ-Ø 1702
Annet avsnitt Personregister Ø 1703
Tredje avsnitt Gateregister Forklaringer 1719
Tredje avsnitt Gateregister Å (Aa) 1721
Tredje avsnitt Gateregister A 1727
Tredje avsnitt Gateregister B 1748
Tredje avsnitt Gateregister C 1813
Tredje avsnitt Gateregister D 1845
Tredje avsnitt Gateregister E 1875
Tredje avsnitt Gateregister F 1904
Tredje avsnitt Gateregister G 1944
Tredje avsnitt Gateregister H 1983
Tredje avsnitt Gateregister I 2049
Tredje avsnitt Gateregister J 2059
Tredje avsnitt Gateregister K 2082
Tredje avsnitt Gateregister L 2145
Tredje avsnitt Gateregister M 2167
Tredje avsnitt Gateregister N 2222
Tredje avsnitt Gateregister O 2252
Tredje avsnitt Gateregister P 2280
Tredje avsnitt Gateregister R 2308
Tredje avsnitt Gateregister S 2335
Tredje avsnitt Gateregister T 2472
Tredje avsnitt Gateregister U 2545
Tredje avsnitt Gateregister V-W 2570
Tredje avsnitt Gateregister Y 2619
Tredje avsnitt Gateregister Z-Ø 2620
Tredje avsnitt Gateregister Ø 2621
Fjerde avsnitt Fagregister Forklaringer 2629
Fjerde avsnitt Fagregister A 2631
Fjerde avsnitt Fagregister B 2669
Fjerde avsnitt Fagregister C-D 2690
Fjerde avsnitt Fagregister D 2691
Fjerde avsnitt Fagregister E 2700
Fjerde avsnitt Fagregister F 2710
Fjerde avsnitt Fagregister G 2740
Fjerde avsnitt Fagregister H 2748
Fjerde avsnitt Fagregister I 2755
Fjerde avsnitt Fagregister J 2776
Fjerde avsnitt Fagregister K 2780
Fjerde avsnitt Fagregister L 2807
Fjerde avsnitt Fagregister M 2820
Fjerde avsnitt Fagregister N-O 2849
Fjerde avsnitt Fagregister O 2850
Fjerde avsnitt Fagregister P 2852
Fjerde avsnitt Fagregister R 2863
Fjerde avsnitt Fagregister S 2876
Fjerde avsnitt Fagregister T 2913
Fjerde avsnitt Fagregister U 2937
Fjerde avsnitt Fagregister V-W 2939
Fjerde avsnitt Fagregister Y-Ø 2945
Kildeinformasjon
PUBL/-
-: Kristiania/Oslo adressebok
Adressebøker nr. 1940 /1940 - 62. årgang. Demontert eksemplar, Riksarkivet. Adressebøker Personopplysninger Bøker, trykksaker, publikasjoner