Innhold
Visningsvalg:

Riksarkivet


Kristiania adressebok (publikasjon)*

Permer upaginert
Rettelser upaginert
Annonser 1
Tittelblad 13
Innholdsfortegnelse 15
Register til første og andre avsnitt 16
Register over de averterende firmaer 26
Tillegg og rettelser upaginert
Første avsnitt Statlige og kommunale kontor, store privatforetak A 29
Første avsnitt Statlige og kommunale kontor, store privatforetak B 30
Første avsnitt Statlige og kommunale kontor, store privatforetak D 46
Første avsnitt Statlige og kommunale kontor, store privatforetak E 54
Første avsnitt Statlige og kommunale kontor, store privatforetak F 56
Første avsnitt Statlige og kommunale kontor, store privatforetak G 60
Første avsnitt Statlige og kommunale kontor, store privatforetak H 66
Første avsnitt Statlige og kommunale kontor, store privatforetak I 75
Første avsnitt Statlige og kommunale kontor, store privatforetak J 77
Første avsnitt Statlige og kommunale kontor, store privatforetak K 84
Første avsnitt Statlige og kommunale kontor, store privatforetak L 90
Første avsnitt Statlige og kommunale kontor, store privatforetak M 93
Første avsnitt Statlige og kommunale kontor, store privatforetak N 94
Første avsnitt Statlige og kommunale kontor, store privatforetak O 95
Første avsnitt Statlige og kommunale kontor, store privatforetak P 96
Første avsnitt Statlige og kommunale kontor, store privatforetak R 101
Første avsnitt Statlige og kommunale kontor, store privatforetak S 107
Første avsnitt Statlige og kommunale kontor, store privatforetak T 112
Første avsnitt Statlige og kommunale kontor, store privatforetak U 116
Første avsnitt Statlige og kommunale kontor, store privatforetak V 118c
Første avsnitt Statlige og kommunale kontor, store privatforetak Aker 118e
Annonser 118g
Andre avsnitt Bad, religiøst, offentlige bygninger etc. Badeanstalter 129
Andre avsnitt Bad, religiøst, offentlige bygninger etc. Kirker og bedehus i Statskirken 130
Andre avsnitt Bad, religiøst, offentlige bygninger etc. Religiøse samfunn utenfor statskirken 132
Andre avsnitt Bad, religiøst, offentlige bygninger etc. Offentlige bygninger, museer og teatre 133
Andre avsnitt Bad, religiøst, offentlige bygninger etc. Sykehus og hospital 136
Andre avsnitt Foreninger, legater, stiftelser etc. Asyl, barnehjem, søndagsskoler 138
Andre avsnitt Foreninger, legater, stiftelser etc. Foreninger og selskap 140
Andre avsnitt Foreninger, legater, stiftelser etc. Legater og fond 172
Andre avsnitt Foreninger, legater, stiftelser etc. Stiftelser og hjem 190
Andre avsnitt Foreninger, legater, stiftelser etc. Pensjonsinnretninger og understøttelsesforeninger 194
Andre avsnitt Skoler Offentlige skoler 197
Andre avsnitt Skoler Kommunale skoler 200
Andre avsnitt Skoler Private skoler 203
Andre avsnitt Skoler Folkeskoler 210
Andre avsnitt Befordringsmidler 212j
Annonser 212k
Tredje avsnitt Personregister A 223
Tredje avsnitt Personregister B 313
Tredje avsnitt Personregister C 408
Tredje avsnitt Personregister D 441
Tredje avsnitt Personregister E 469
Tredje avsnitt Personregister F 517
Tredje avsnitt Personregister G 555
Tredje avsnitt Personregister H 607
Tredje avsnitt Personregister I 755
Tredje avsnitt Personregister J 767
Tredje avsnitt Personregister K 859
Tredje avsnitt Personregister L 930
Tredje avsnitt Personregister M 1008
Tredje avsnitt Personregister N 1065
Tredje avsnitt Personregister O 1126
Tredje avsnitt Personregister P 1190
Tredje avsnitt Personregister Q-R 1235
Tredje avsnitt Personregister R 1236
Tredje avsnitt Personregister S 1276
Tredje avsnitt Personregister T 1388
Tredje avsnitt Personregister U 1435
Tredje avsnitt Personregister V-W 1440
Tredje avsnitt Personregister Y 1484
Tredje avsnitt Personregister Z 1485
Tredje avsnitt Personregister Æ-Ø 1487
Tredje avsnitt Personregister Ø 1488
Annonser 1498
Fjerde avsnitt Gateregister A 1391
Fjerde avsnitt Gateregister B 1408
Fjerde avsnitt Gateregister C 1449
Fjerde avsnitt Gateregister D 1458
Fjerde avsnitt Gateregister E 1477
Fjerde avsnitt Gateregister F 1498
Fjerde avsnitt Gateregister G 1523
Fjerde avsnitt Gateregister H 1548
Fjerde avsnitt Gateregister I 1597
Fjerde avsnitt Gateregister J 1605
Fjerde avsnitt Gateregister K 1619
Fjerde avsnitt Gateregister L 1659
Fjerde avsnitt Gateregister M 1674
Fjerde avsnitt Gateregister N 1722
Fjerde avsnitt Gateregister O 1745
Fjerde avsnitt Gateregister P 1762
Fjerde avsnitt Gateregister R 1785
Fjerde avsnitt Gateregister S 1807
Fjerde avsnitt Gateregister T 1906
Fjerde avsnitt Gateregister U 1962
Fjerde avsnitt Gateregister V 1977
Fjerde avsnitt Gateregister W 1999
Fjerde avsnitt Gateregister Y 2012
Fjerde avsnitt Gateregister Z 2013
Fjerde avsnitt Gateregister Ø 2014
Fjerde avsnitt Bydeler 2020
Annonser 2021
Femte avsnitt Fagregister Innholdsfortegnelse 2031
Femte avsnitt Fagregister A 2037
Femte avsnitt Fagregister B 2061
Femte avsnitt Fagregister C 2073
Femte avsnitt Fagregister D 2075
Femte avsnitt Fagregister E 2080
Femte avsnitt Fagregister F 2085
Femte avsnitt Fagregister G 2090
Femte avsnitt Fagregister H 2095
Femte avsnitt Fagregister I 2100
Femte avsnitt Fagregister J 2113
Femte avsnitt Fagregister K 2115
Femte avsnitt Fagregister L 2129
Femte avsnitt Fagregister M 2136
Femte avsnitt Fagregister N-O 2159
Femte avsnitt Fagregister O 2160
Femte avsnitt Fagregister P 2161
Femte avsnitt Fagregister R 2167
Femte avsnitt Fagregister S 2171
Femte avsnitt Fagregister T 2199
Femte avsnitt Fagregister U 2211
Femte avsnitt Fagregister V 2212
Femte avsnitt Fagregister V-Æ 2217
Femte avsnitt Fagregister Ø 2218
Annonser upaginert
Kildeinformasjon

Lenke til Arkivportalen
Riksarkivet Kristiania adressebok (publikasjon)* Adressebøker nr. 1918/1918 - 40. årgang. Demontert eksemplar, Riksarkivet. Adressebøker Personopplysninger Bøker, trykksaker, publikasjoner