Innhold
Visningsvalg:

Innholdsfortegnelse


Permer 1
Rettelser 3
Annonser 4
Tittelblad 18
Innholdsfortegnelse 20
Register til første og andre avsnitt 21
Register over de averterende firmaer 31
Tillegg og rettelser 34
Første avsnitt Statlige og kommunale kontor, store privatforetak A 36
Første avsnitt Statlige og kommunale kontor, store privatforetak B 37
Første avsnitt Statlige og kommunale kontor, store privatforetak D 53
Første avsnitt Statlige og kommunale kontor, store privatforetak E 61
Første avsnitt Statlige og kommunale kontor, store privatforetak F 63
Første avsnitt Statlige og kommunale kontor, store privatforetak G 67
Første avsnitt Statlige og kommunale kontor, store privatforetak H 73
Første avsnitt Statlige og kommunale kontor, store privatforetak I 82
Første avsnitt Statlige og kommunale kontor, store privatforetak J 84
Første avsnitt Statlige og kommunale kontor, store privatforetak K 91
Første avsnitt Statlige og kommunale kontor, store privatforetak L 97
Første avsnitt Statlige og kommunale kontor, store privatforetak M 100
Første avsnitt Statlige og kommunale kontor, store privatforetak N 101
Første avsnitt Statlige og kommunale kontor, store privatforetak O 102
Første avsnitt Statlige og kommunale kontor, store privatforetak P 103
Første avsnitt Statlige og kommunale kontor, store privatforetak R 108
Første avsnitt Statlige og kommunale kontor, store privatforetak S 114
Første avsnitt Statlige og kommunale kontor, store privatforetak T 119
Første avsnitt Statlige og kommunale kontor, store privatforetak U 123
Første avsnitt Statlige og kommunale kontor, store privatforetak V 127
Første avsnitt Statlige og kommunale kontor, store privatforetak Aker 129
Annonser 131
Andre avsnitt Bad, religiøst, offentlige bygninger etc. Badeanstalter 142
Andre avsnitt Bad, religiøst, offentlige bygninger etc. Kirker og bedehus i Statskirken 143
Andre avsnitt Bad, religiøst, offentlige bygninger etc. Religiøse samfunn utenfor statskirken 145
Andre avsnitt Bad, religiøst, offentlige bygninger etc. Offentlige bygninger, museer og teatre 146
Andre avsnitt Bad, religiøst, offentlige bygninger etc. Sykehus og hospital 149
Andre avsnitt Foreninger, legater, stiftelser etc. Asyl, barnehjem, søndagsskoler 151
Andre avsnitt Foreninger, legater, stiftelser etc. Foreninger og selskap 153
Andre avsnitt Foreninger, legater, stiftelser etc. Legater og fond 185
Andre avsnitt Foreninger, legater, stiftelser etc. Stiftelser og hjem 203
Andre avsnitt Foreninger, legater, stiftelser etc. Pensjonsinnretninger og understøttelsesforeninger 207
Andre avsnitt Skoler Offentlige skoler 210
Andre avsnitt Skoler Kommunale skoler 213
Andre avsnitt Skoler Private skoler 216
Andre avsnitt Skoler Folkeskoler 223
Andre avsnitt Befordringsmidler 234
Annonser 235
Tredje avsnitt Personregister A 248
Tredje avsnitt Personregister B 338
Tredje avsnitt Personregister C 433
Tredje avsnitt Personregister D 466
Tredje avsnitt Personregister E 494
Tredje avsnitt Personregister F 542
Tredje avsnitt Personregister G 580
Tredje avsnitt Personregister H 632
Tredje avsnitt Personregister I 780
Tredje avsnitt Personregister J 792
Tredje avsnitt Personregister K 884
Tredje avsnitt Personregister L 955
Tredje avsnitt Personregister M 1033
Tredje avsnitt Personregister N 1090
Tredje avsnitt Personregister O 1151
Tredje avsnitt Personregister P 1215
Tredje avsnitt Personregister Q-R 1260
Tredje avsnitt Personregister R 1261
Tredje avsnitt Personregister S 1301
Tredje avsnitt Personregister T 1422
Tredje avsnitt Personregister U 1469
Tredje avsnitt Personregister V-W 1474
Tredje avsnitt Personregister Y 1518
Tredje avsnitt Personregister Z 1519
Tredje avsnitt Personregister Æ-Ø 1521
Tredje avsnitt Personregister Ø 1522
Annonser 1532
Fjerde avsnitt Gateregister A 1544
Fjerde avsnitt Gateregister B 1561
Fjerde avsnitt Gateregister C 1602
Fjerde avsnitt Gateregister D 1611
Fjerde avsnitt Gateregister E 1630
Fjerde avsnitt Gateregister F 1651
Fjerde avsnitt Gateregister G 1676
Fjerde avsnitt Gateregister H 1701
Fjerde avsnitt Gateregister I 1750
Fjerde avsnitt Gateregister J 1758
Fjerde avsnitt Gateregister K 1772
Fjerde avsnitt Gateregister L 1812
Fjerde avsnitt Gateregister M 1827
Fjerde avsnitt Gateregister N 1875
Fjerde avsnitt Gateregister O 1898
Fjerde avsnitt Gateregister P 1915
Fjerde avsnitt Gateregister R 1938
Fjerde avsnitt Gateregister S 1960
Fjerde avsnitt Gateregister T 2059
Fjerde avsnitt Gateregister U 2115
Fjerde avsnitt Gateregister V 2130
Fjerde avsnitt Gateregister W 2152
Fjerde avsnitt Gateregister Y 2165
Fjerde avsnitt Gateregister Z 2166
Fjerde avsnitt Gateregister Ø 2167
Fjerde avsnitt Bydeler 2173
Annonser 2174
Femte avsnitt Fagregister Innholdsfortegnelse 2184
Femte avsnitt Fagregister A 2190
Femte avsnitt Fagregister B 2214
Femte avsnitt Fagregister C 2226
Femte avsnitt Fagregister D 2228
Femte avsnitt Fagregister E 2233
Femte avsnitt Fagregister F 2238
Femte avsnitt Fagregister G 2243
Femte avsnitt Fagregister H 2248
Femte avsnitt Fagregister I 2253
Femte avsnitt Fagregister J 2266
Femte avsnitt Fagregister K 2268
Femte avsnitt Fagregister L 2282
Femte avsnitt Fagregister M 2289
Femte avsnitt Fagregister N-O 2312
Femte avsnitt Fagregister O 2313
Femte avsnitt Fagregister P 2314
Femte avsnitt Fagregister R 2320
Femte avsnitt Fagregister S 2324
Femte avsnitt Fagregister T 2352
Femte avsnitt Fagregister U 2364
Femte avsnitt Fagregister V 2365
Femte avsnitt Fagregister V-Æ 2370
Femte avsnitt Fagregister Ø 2371
Annonser 2372
Kildeinformasjon
PUBL/-
-: Kristiania/Oslo adressebok
Adressebøker nr. 1918 /1918 - 40. årgang. Demontert eksemplar, Riksarkivet. Adressebøker Personopplysninger Bøker, trykksaker, publikasjoner