Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Kongsberg


Drammen innrulleringsdistrikt

Ruller, Eldste ruller
Notatsider 3
Strømmens strandsted 4
Svelviks strandsted 22
Holmsbu ladested 37
Filtvets strandsted 47
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Kongsberg Statsarkivet i Kongsberg SAKO/A-781/F/Fa/L0006
Lenke til Arkivportalen
SAKO/A-781/F/Fd/L0002/0003
Lenke til Arkivportalen
Drammen innrulleringsdistrikt F: Ruller
Fa: Eldste ruller
L0006: Ungdomsrulle
Ungdomsrulle nr. 6 /1840 - 1841 - Ungdomsrulle. Sjøinnrullering Sjømenn og sjøfolk Sjøfart Statlige arkiver