Innhold
Visningsvalg:

Innholdsfortegnelse


Innholdsfortegnelse mappe 8.2 2
Odelsjordebok Nedre Romerike fogderi Forside 3
Odelsjordebok Nedre Romerike fogderi Skedsmo prestegjeld 4
Odelsjordebok Nedre Romerike fogderi Sørum prestegjeld 6
Odelsjordebok Nedre Romerike fogderi Fet prestegjeld 8
Odelsjordebok Nedre Romerike fogderi Høland prestegjeld 10
Odelsjordebok Nedre Romerike fogderi Enebakk sogn 15
Odelsjordebok Nedre Romerike fogderi Aurskog prestegjeld 18
Odelsjordebok Øvre Romerike og Solør fogderi Forside 23
Odelsjordebok Øvre Romerike og Solør fogderi Hof sogn 24
Odelsjordebok Øvre Romerike og Solør fogderi Grue sogn 26
Odelsjordebok Øvre Romerike og Solør fogderi Vinger sogn 29
Odelsjordebok Øvre Romerike og Solør fogderi Odalen 30
Odelsjordebok Øvre Romerike og Solør fogderi Nes sogn 32
Odelsjordebok Øvre Romerike og Solør fogderi Ullensaker sogn 34
Odelsjordebok Øvre Romerike og Solør fogderi Gjerdrum sogn og Nannestad sogn 35
Odelsjordebok Øvre Romerike og Solør fogderi Eidsvoll sogn 36
Odelsjordebok Hadeland fogderi Forside 40
Odelsjordebok Hadeland fogderi Hadeland 42
Odelsjordebok Hadeland fogderi Toten prestegjeld 54
Odelsjordebok Hadeland fogderi Vardal og Biri prestegjeld 63
Odelsjordebok Hadeland fogderi Land prestegjeld 72
Odelsjordebok Hadeland fogderi Aurdal prestegjeld 81
Odelsjordebok Hadeland fogderi Slidre prestegjeld 88
Odelsjordebok Hadeland fogderi Vang prestegjeld 97
Innholdsfortegnelse mappe 8.3 107
Odelsjordebok Hedemarken og Østerdalen Forside 108
Odelsjordebok Hedemarken og Østerdalen Stange sogn 109
Odelsjordebok Hedemarken og Østerdalen Løten sogn 114
Odelsjordebok Hedemarken og Østerdalen Romedal sogn 117
Odelsjordebok Hedemarken og Østerdalen Nes sogn 119
Odelsjordebok Hedemarken og Østerdalen Ringsaker sogn 122
Odelsjordebok Hedemarken og Østerdalen Vang sogn 130
Odelsjordebok Hedemarken og Østerdalen Elverum sogn 135
Odelsjordebok Hedemarken og Østerdalen Åmot sogn 140
Odelsjordebok Hedemarken og Østerdalen Tynset sogn 142
Odelsjordebok Hedemarken og Østerdalen Vedlegg: 6 tingsvitner om jordegods 145
Innholdsfortegnelse mappe 8.4 161
Odelsjordebok Gudbrandsdalen Forside 162
Odelsjordebok Gudbrandsdalen Lesja prestegjeld 163
Odelsjordebok Gudbrandsdalen Lom prestegjeld 173
Odelsjordebok Gudbrandsdalen Vågå prestegjeld 181
Odelsjordebok Gudbrandsdalen Fron sogn 187
Odelsjordebok Gudbrandsdalen Ringebu sogn 196
Odelsjordebok Gudbrandsdalen Øyer sogn 202
Odelsjordebok Gudbrandsdalen Fåberg prestegjeld 206
Odelsjordebok Gudbrandsdalen Gausdal prestegjeld 212
Odelsjordebok Gudbrandsdalen Adelus Jørgensdatters gods 220
Odelsjordebok Follo fogderi Forside 221
Odelsjordebok Follo fogderi Ås prestegjeld 222
Odelsjordebok Follo fogderi Nesodden prestegjeld 230
Odelsjordebok Follo fogderi Kråkstad prestegjeld 231
Odelsjordebok Follo fogderi Vestby prestegjeld 234
Innholdsfortegnelse mappe 8.5 243
Odelsjordebok Moss fogderi Forside 244
Odelsjordebok Moss fogderi Råde sogn 245
Odelsjordebok Moss fogderi Svinndal anneks 249
Odelsjordebok Moss fogderi Vedlegg 254
Odelsjordebok Heggen og Frøland skipreide Forside 262
Odelsjordebok Heggen og Frøland skipreide Trøgstad prestegjeld 263
Odelsjordebok Heggen og Frøland skipreide Eidsberg prestegjeld 272
Odelsjordebok Heggen og Frøland skipreide Askim prestegjeld 280
Odelsjordebok Tune og Åbygge skipreide Forside 290
Odelsjordebok Tune og Åbygge skipreide Tune sogn 291
Odelsjordebok Tune og Åbygge skipreide Borge sogn 295
Odelsjordebok Tune og Åbygge skipreide Borgergods i Tune, Hvaler og Borge sogn 297
Odelsjordebok Tune og Åbygge skipreide Hvaler sogn 298
Innholdsfortegnelse mappe 8.6 301
Odelsjordebok Bragernes fogderi Forside 302
Odelsjordebok Bragernes fogderi Lier prestegjeld 303
Odelsjordebok Bragernes fogderi Røyken prestegjeld 310
Odelsjordebok Bragernes fogderi Hurum prestegjeld 314
Odelsjordebok Bragernes fogderi Forside 319
Odelsjordebok Bragernes fogderi Lier prestegjeld 320
Odelsjordebok Bragernes fogderi Røyken sogn 328
Odelsjordebok Bragernes fogderi Hurum sogn 332
Odelsjordebok Buskerud fogderi Forside 337
Odelsjordebok Buskerud fogderi Sigdal prestegjeld 338
Odelsjordebok Buskerud fogderi Modum prestegjeld 348
Odelsjordebok Buskerud fogderi Norderhov prestegjeld 353
Odelsjordebok Buskerud fogderi Hole prestegjeld 356
Odelsjordebok Buskerud fogderi Nes prestegjeld 358
Odelsjordebok Buskerud fogderi Ål prestegjeld 366
Odelsjordebok Aker fogderi Forside 376
Odelsjordebok Aker fogderi Aker herred 377
Odelsjordebok Aker fogderi Østre Bærum sogn og Asker sogn 382
Odelsjordebok Aker fogderi Asker sogn 383
Kildeinformasjon
Riksarkivet RA/EA-2870/Ek/L0008/0002
Lenke til Arkivportalen
EA-2870: Stattholderembetet 1572-1771
Ek: D IX Jordebøker
L0008: Jordebøker til utlikning av rosstjeneste 1624-1626:
0002: Odelsjordebøker for Akershus len Jordebok nr. 8.2 /1624 - 1626 - Odelsjordebøker for Akershus len. Nedre Romerike, Øvre Romerike og Solør, Hadeland fogderi, Hedmark og Østerdal (med vedlagte tingsvitner), Gudbrandsdal, Follo, Moss fogderi (med 4 vedlagte brev), Heggen og Frøland, Tune og Åbygge, alle 1624 (vedleggene fra 1625). Bragernes fogderi 1624 og 1626. Buskerud fogderi 1624 og Aker fogderi 1624. Regnskap og skatt Jordebøker Eiendom Statlige arkiver Særnorske sentralinstitusjoner inntil 1814