Innhold
Visningsvalg:

Riksarkivet


Stattholderembetet 1572-1771

D IX Jordebøker
Innholdsfortegnelse mappe 6.1 2
Jordebok Orkdal len 4
Jordebok Gauldal len 15
Jordebok Strinda len 27
Jordebok Inderøy og Sparbu len 39
Jordebok Stjørdal len 57
Innholdsfortegnelse mappe 6.2 81
Jordebok Bakke klosters gods 82
Jordebok Reins klosters gods 90
Jordebok Fosen len 106
Jordebok Namdal len 126
Innholdsfortegnelse mappe 6.3 146
Jordebok Jemtland 147
Kildeinformasjon
Riksarkivet Riksarkivet RA/EA-2870/Ek/L0006/0001
Lenke til Arkivportalen
Stattholderembetet 1572-1771 Ek: D IX Jordebøker
L0006: Jordebøker til utlikning av garnisonsskatt 1624-1626:
0001: Jordebøker for Trondheim len Jordebok nr. 6.1 /1624 - Jordebøker for Trondheim len. Orkdal, Gauldal, Strinda, Inderøy og Sparbu, Stjørdal, Bakke klosters gods, Reins klosters gods i Niels Andersøns fogderi, Reins klosters gods i Rissa og Stadsbygd tinglag, Fosen, Namdal: leidang. Jemtland: skinnskatt. Etter størrelsen på leidangan/skinnskatten er gårdene i disse jordebøkene i 1626 (på Akershus) satt til hele, halve og og ødegårder. [Nordmøre og Romsdal mangler]. Regnskap og skatt Jordebøker Eiendom Statlige arkiver Særnorske sentralinstitusjoner inntil 1814