Innhold
Visningsvalg:

Innholdsfortegnelse


Jordebok for Oslo kapittel Tittelblad 3
Jordebok for Oslo kapittel Biskop Jens Nilssøn 4
Jordebok for Oslo kapittel Sogneprest Nils Olssøn 13
Jordebok for Oslo kapittel Lesemester Hallvard Gunnarssøn 20
Jordebok for Oslo kapittel Kantor Claus Berg 28
Jordebok for Oslo kapittel Tidligere slottspredikant Hans Sørenssøn 36
Jordebok for Oslo kapittel Tidligere skolemester Jakob Jakobssøn Wolfius 42
Jordebok for Oslo kapittel Peder Madssøn 49
Jordebok for Oslo kapittel Enevold Kruse 53
Jordebok for Oslo kapittel Anders Grenn 58
Jordebok for Oslo kapittel Hans Meckelborg 65
Jordebok for Oslo kapittel Borgermester Sivert Pederssøn 70
Jordebok for Oslo kapittel Kanselliskriver Carsten Vogt 77
Jordebok for Oslo kapittel Kapellan Oluf Nilssøn 83
Jordebok for Oslo kapittel Jens Jenssøn 85
Jordebok for Oslo kapittel Hans Pederssøn 87
Jordebok for Oslo kapittel Peder Jenssøn 89
Jordebok for Oslo kapittel Peder Madssøn 90
Jordebok for Oslo kapittel Klokker Mikkel Pederssøn 92
Jordebok for Oslo kapittel Hans Glad 95
Jordebok for Oslo kapittel Kristoffer Rasmussøn Hiort 97
Jordebok for Oslo kapittel Hans Pederssøn til Sem 99
Kildeinformasjon
Riksarkivet RA/EA-2870/Ek/L0001/0001
Lenke til Arkivportalen
EA-2870: Stattholderembetet 1572-1771
Ek: D IX Jordebøker
L0001: Jordebøker før 1624 og til utligning av garnisonsskatt 1624-1626:
0001: Jordebok for Oslo kapitel Jordebok nr. 1.1 /1595 - Jordebok for Oslo kapitel. Regnskap og skatt Jordebøker Eiendom Statlige arkiver Særnorske sentralinstitusjoner inntil 1814