Innhold
Visningsvalg:

Riksarkivet


Statsrådssekretariatet

Sakarkiv ordnet etter organets hovedsystem, Bilag til forhandlingsprotokoller. Journalsaker. Fullmakter til Eidsvoldsrepresentantene m.m. 1814
Byene i Akershus stift Arendal 1814-03-11 Representantvalg 3
Byene i Akershus stift Drammen / Bragernes, Strømsø og Tangen menigheter 1814-02-25 Representantvalg 5
Byene i Akershus stift Drammen / Bragernes og Strømsø menigheter 1814-02-25 Valgmannsvalg 8
Byene i Akershus stift Drammen / Tangen menighet 1814-02-25 Valgmannsvalg 10
Byene i Akershus stift Halden (Fredrikshald) 1814-02-25 Representantvalg 12
Byene i Akershus stift Fredrikstad 1814-02-25 Representantvalg 16
Byene i Akershus stift Holmestrand 1814-02-25 Representantvalg 19
Byene i Akershus stift Kongsberg 1814-03-04 Representantvalg 20
Byene i Akershus stift Kragerø 1814-03-04 Representantvalg 22
Byene i Akershus stift Kristiania / Vår Frelsers og Akershus slottsm.het 1814-03-15 Representantvalg 24
Byene i Akershus stift Kristiania / Akershus slottsmenighet 1814-02-25 Valgmannsvalg 27
Byene i Akershus stift Kristiania / Vår Frelsers menighet 1814-03-03 Valgmannsvalg 28
Byene i Akershus stift Larvik 1814-03-04 Representantvalg 30
Byene i Akershus stift Moss 1814-02-25 Representantvalg 33
Byene i Akershus stift Porsgrunn 1814-03-04 Representantvalg 35
Byene i Akershus stift Skien 1814-03-04 Representantvalg 37
Byene i Akershus stift Tønsberg 1814-03-04 Representantvalg 39
Byene i Akershus stift Risør 1814-03-11 Representantvalg 41
Byene i Kristiansand, Bergen og Trondheim stifter Bergen / Byens fire menigheter 1814-03-14 Representantvalg 45
Byene i Kristiansand, Bergen og Trondheim stifter Bergen / Domkirkens menighet 1814-03-11 Valgmannsvalg 48
Byene i Kristiansand, Bergen og Trondheim stifter Bergen / St. Mariakirkens tyske menighet 1814-03-11 Valgmannsvalg 50
Byene i Kristiansand, Bergen og Trondheim stifter Bergen / Nykirkens menighet 1814-03-11 Valgmannsvalg 52
Byene i Kristiansand, Bergen og Trondheim stifter Bergen / Korskirkens menighet 1814-03-11 Valgmannsvalg 54
Byene i Kristiansand, Bergen og Trondheim stifter Kristiansand /Domkirkens menighet 1814-03-04 Representantvalg 57
Byene i Kristiansand, Bergen og Trondheim stifter Kristiansund 1814-03-11 Representantvalg 59
Byene i Kristiansand, Bergen og Trondheim stifter Molde 1814-03-11 Representantvalg 61
Byene i Kristiansand, Bergen og Trondheim stifter Stavanger 1814-03-18 Representantvalg 62
Byene i Kristiansand, Bergen og Trondheim stifter Trondheim / Domkirken og Vår Frue menigheter 1814-03-09 Representantvalg 64
Land- og Sjømilitæretaten Akershusiske ridende jegerkorps, vervede kompani 1814-03-12 Representantvalg 68
Land- og Sjømilitæretaten Akershusiske skarpskytterregiment 1814-03-17 Representantvalg 69
Land- og Sjømilitæretaten Artilleribrigaden 1814-03-22 Representantvalg 71
Land- og Sjømilitæretaten Bergenhusiske infanteriregiment, 1. og 2. feltbat. 1814-03-31 Representantvalg 73
Land- og Sjømilitæretaten Ingeniørbrigaden 1814-04-08 Representant- og valgmannsvalg 74
Land- og Sjømilitæretaten Nordenfjeldske infanteriregiment, alle bataljoner 1814-03-10 Representant- og valgmannsvalg 76
Land- og Sjømilitæretaten Norske jegerkorps 1814-03-14 Representant- og valgmannsvalg 79
Land- og Sjømilitæretaten Opplandske infanteriregiment, bat. og landvern 1814-02-27 Representantvalg 81
Land- og Sjømilitæretaten Røros frivillige bergjegerkorps Representantvalg 84
Land- og Sjømilitæretaten Søndenfjeldske dragonregiment, 12 kompanier 1814-03-28 Representant- og valgmannsvalg 86
Land- og Sjømilitæretaten Søndenfjeldske infanteriregiment, bat. og landvern 1814-03-10 Representant- og valgmannsvalg 88
Land- og Sjømilitæretaten Telemarkske infanteriregiment, Fredriksvern landv. 1814-02-28 Edsavleggelse 91
Land- og Sjømilitæretaten Telemarkske infanteriregiment, alle bat. og landv. 1814-03-28 Representant- og valgmannsvalg 93
Land- og Sjømilitæretaten Telemarkske infanteriregiment, Nummedalske kompani 1814-03-19 Personlig edsavleggelse 96
Land- og Sjømilitæretaten Telemarkske infanteriregiment, Breviks batterier 1814-03-22 Personlig edsavleggelse 97
Land- og Sjømilitæretaten Telemarkske infanteriregiment, Onsø 1814-03-25 Personlig edsavleggelse 98
Land- og Sjømilitæretaten Telemarkske infanteriregiment, 2. feltbataljon 1814-02-24 Edsavleggelse 99
Land- og Sjømilitæretaten Telemarkske infanteriregiment, 1. feltbataljon 1814-02-24 Edsavleggelse 101
Land- og Sjømilitæretaten Telemarkske infanteriregiment, Drammen landv, dep. 1814-03-08 Edsavleggelse 103
Land- og Sjømilitæretaten Telemarkske infanteriregiment, Drammen landv, dep. 1814-03-08 1. valgmannsvalg 105
Land- og Sjømilitæretaten Telemarkske infanteriregiment, Drammen landv, dep. 1814-03-25 2. valgmannsvalg 106
Land- og Sjømilitæretaten Telemarkske infanteriregiment, Fredriksvern landve 1814-02-28 1. valgmannsvalg 107
Land- og Sjømilitæretaten Telemarkske infanteriregiment, 2. feltbataljon 1814-03-03 1. valgmannsvalg 109
Land- og Sjømilitæretaten Telemarkske infanteriregiment, 2. feltbataljon 1814-03-26 2. valgmannsvalg 110
Land- og Sjømilitæretaten Telemarkske infanteriregiment, 1. feltbataljon 1814-02-24 1. valgmannsvalg 111
Land- og Sjømilitæretaten Telemarkske infanteriregiment, 1. feltbataljon 1814-03-26 2. valgmannsvalg 113
Land- og Sjømilitæretaten Telemarkske infanteriregiment, 1. og 2. felt- og d 1814-03-28 Representantvalg 114
Land- og Sjømilitæretaten Trondhjemske dragonkorps 1814-03-09 Representantvalg 116
Land- og Sjømilitæretaten Første Trondhjemske infanteriregiment Representantvalg 118
Land- og Sjømilitæretaten Vesterlenske infanteriregiment, bat. og landvern 1814-02-28 Representant- og valgmannsvalg 120
Sjødefensjonen Sjødefensjonen, Kristiansand verft 1814-03-28 Valgmannsvalg 124
Sjødefensjonen Sjødefensjonen, Fredriksvern verft 1814-03-01 Valgmannsvalg 125
Sjødefensjonen Sjødefensjonen, Kristiansand verft 1814-03-28 Valgmannsvalg 128
Sjødefensjonen Sjødefensjonen samlet 1814-04-03 Representantvalg 129
Sjødefensjonen Sjødefensjonen, Fredriksvern verft 1814-03-01 Edsavleggelse 130
Sjødefensjonen Sjødefensjonen, briggen 'Allart' 1814-03-28 Valgmannsvalg 131
Sjødefensjonen Sjødefensjonen, briggen 'Alsen' 1814-03-28 Valgmannsvalg 132
Sjødefensjonen Sjødefensjonen, briggen 'Kiel' 1814-03-28 Valgmannsvalg 133
Sjødefensjonen Sjødefensjonen, briggen 'Langeland' 1814-03-28 Valgmannsvalg 134
Sjødefensjonen Sjødefensjonen, briggen 'Lolland' 1814-03-28 Valgmannsvalg 135
Sjødefensjonen Sjødefensjonen, briggen 'Seagull' 1814-03-28 Valgmannsvalg 136
Smålenenes amt (Østfold) Amtet 1814-03-21 Representantvalg 138
Smålenenes amt (Østfold) Aremark 1814-03-04 Valgmannsvalg 140
Smålenenes amt (Østfold) Askim 1814-02-25 Valgmannsvalg 141
Smålenenes amt (Østfold) Berg 1814-02-25 Valgmannsvalg 142
Smålenenes amt (Østfold) Borge og Torsnes 1814-02-25 Valgmannsvalg 143
Smålenenes amt (Østfold) Eidsberg 1814-03-04 Valgmannsvalg 145
Smålenenes amt (Østfold) Glemmen 1814-02-25 Valgmannsvalg 146
Smålenenes amt (Østfold) Hobøl 1814-03-04 Valgmannsvalg 149
Smålenenes amt (Østfold) Hvaler 1814-02-25 Valgmannsvalg 150
Smålenenes amt (Østfold) Idd 1814-02-25 Valgmannsvalg 152
Smålenenes amt (Østfold) Moss landdistrikt 1814-02-25 Valgmannsvalg 153
Smålenenes amt (Østfold) Onsøy 1814-02-25 Valgmannsvalg 157
Smålenenes amt (Østfold) Råde 1814-02-25 Valgmannsvalg 159
Smålenenes amt (Østfold) Rakkestad 1814-03-04 Valgmannsvalg 160
Smålenenes amt (Østfold) Rygge 1814-02-23 Valgmannsvalg 161
Smålenenes amt (Østfold) Rødenes 1814-02-25 Valgmannsvalg 163
Smålenenes amt (Østfold) Skiptvet 1814-02-25 Valgmannsvalg 164
Smålenenes amt (Østfold) Skjeberg 1814-02-25 Valgmannsvalg 165
Smålenenes amt (Østfold) Spydeberg 1814-03-04 Valgmannsvalg 166
Smålenenes amt (Østfold) Tune 1814-02-25 Valgmannsvalg 167
Smålenenes amt (Østfold) Trøgstad 1814-02-25 Valgmannsvalg 168
Smålenenes amt (Østfold) Våler 1814-03-04 Valgmannsvalg 169
Akershus amt Amtet 1814-03-17 Representantvalg 172
Akershus amt Aker 1814-02-25 Valgmannsvalg 173
Akershus amt Asker 1814-02-25 Valgmannsvalg 175
Akershus amt Eidsvoll 1814-02-25 Valgmannsvalg 178
Akershus amt Enebakk 1814-02-25 Valgmannsvalg 180
Akershus amt Fet 1814-02-25 Valgmannsvalg 183
Akershus amt Gjerdrum 1814-02-25 Valgmannsvalg 185
Akershus amt Hurdal 1814-02-25 Valgmannsvalg 186
Akershus amt Høland 1814-03-04 Valgmannsvalg 188
Akershus amt Kråkstad 1814-02-25 Valgmannsvalg 190
Akershus amt Nannestad 1814-03-04 Valgmannsvalg 192
Akershus amt Nittedal 1814-02-25 Valgmannsvalg 194
Akershus amt Nes 1814-02-25 Valgmannsvalg 196
Akershus amt Nesodden 1814-02-25 Valgmannsvalg 199
Akershus amt Oslo Hospital 1814-02-25 Valgmannsvalg 200
Akershus amt Skedsmo 1814-02-25 Valgmannsvalg 202
Akershus amt Sørum 1814-02-25 Valgmannsvalg 204
Akershus amt Ullensaker 1814-02-25 Valgmannsvalg 206
Akershus amt Aurskog 1814-02-25 Valgmannsvalg 208
Akershus amt Vestby 1814-02-25 Valgmannsvalg 210
Akershus amt Ås 1814-02-25 Valgmannsvalg 212
Hedemarkens amt Amtet 1814-03-15 Representantvalg 215
Hedemarkens amt Åmot 1814-03-04 Valgmannsvalg 218
Hedemarkens amt Elverum 1814-02-25 Valgmannsvalg 219
Hedemarkens amt Grue 1814-02-25 Valgmannsvalg 221
Hedemarkens amt Hof 1814-02-25 Valgmannsvalg 223
Hedemarkens amt Kvikne 1814-03-04 Valgmannsvalg 225
Hedemarkens amt Løten 1814-02-25 Valgmannsvalg 226
Hedemarkens amt Nes 1814-02-27 Valgmannsvalg 228
Hedemarkens amt Nes 1814-03-05 Avbud til amtsvalget 229
Hedemarkens amt Nord-Odal (Sand) 1814-02-25 Valgmannsvalg 230
Hedemarkens amt Sør-Odal (Strøm) 1814-02-25 Valgmannsvalg 231
Hedemarkens amt Rendalen 1814-03-04 Valgmannsvalg 232
Hedemarkens amt Ringsaker 1814-02-25 Valgmannsvalg 234
Hedemarkens amt Romedal 1814-02-25 Valgmannsvalg 237
Hedemarkens amt Stange 1814-02-25 Valgmannsvalg 238
Hedemarkens amt Tolga 1814-03-04 Valgmannsvalg 240
Hedemarkens amt Trysil 1814-02-25 Valgmannsvalg 242
Hedemarkens amt Tynset 1814-03-04 Valgmannsvalg 243
Hedemarkens amt Vang 1814-02-25 Valgmannsvalg 246
Hedemarkens amt Vinger 1814-02-25 Valgmannsvalg 247
Kristians amt (Oppland) Amtet 1814-03-14 Representantvalg 249
Kristians amt (Oppland) Biri 1814-03-04 Valgmannsvalg 251
Kristians amt (Oppland) Fåberg 1814-02-25 Valgmannsvalg 254
Kristians amt (Oppland) Fron 1814-03-04 Valgmannsvalg 256
Kristians amt (Oppland) Gausdal 1814-02-25 Valgmannsvalg 259
Kristians amt (Oppland) Gran 1814-02-25 Valgmannsvalg 262
Kristians amt (Oppland) Jevnaker 1814-02-25 Valgmannsvalg 264
Kristians amt (Oppland) Land 1814-03-04 Valgmannsvalg 267
Kristians amt (Oppland) Lesja 1814-03-04 Valgmannsvalg 271
Kristians amt (Oppland) Lom 1814-03-04 Valgmannsvalg 273
Kristians amt (Oppland) Nord-Aurdal 1814-03-04 Valgmannsvalg 275
Kristians amt (Oppland) Ringebu 1814-02-25 Valgmannsvalg 278
Kristians amt (Oppland) Slidre 1814-03-04 Valgmannsvalg 281
Kristians amt (Oppland) Sør-Aurdal 1814-03-04 Valgmannsvalg 284
Kristians amt (Oppland) Toten 1814-03-04 Valgmannsvalg 287
Kristians amt (Oppland) Vang 1814-02-25 Valgmannsvalg 290
Kristians amt (Oppland) Vardal 1814-03-04 Valgmannsvalg 293
Kristians amt (Oppland) Vågå 1814-03-04 Valgmannsvalg 296
Kristians amt (Oppland) Øyer 1814-03-04 Valgmannsvalg 299
Buskeruds amt Amtet 1814-03-30 Representantvalg 303
Buskeruds amt Ål 1814-03-04 Valgmannsvalg 305
Buskeruds amt Eiker (Haug med Bakke) 1814-03-04 Valgmannsvalg 308
Buskeruds amt Flesberg og Svenne 1814-03-04 Valgmannsvalg 310
Buskeruds amt Flesberg / Lyngdal 1814-03-25 Valgmannsvalg 312
Buskeruds amt Hole 1814-02-25 Valgmannsvalg 314
Buskeruds amt Hurum 1814-03-04 Valgmannsvalg 316
Buskeruds amt Lier 1814-02-25 Valgmannsvalg 320
Buskeruds amt Modum 1814-02-25 Valgmannsvalg 324
Buskeruds amt Nes 1814-03-04 Valgmannsvalg 326
Buskeruds amt Norderhov 1814-02-25 Valgmannsvalg 329
Buskeruds amt Rollag 1814-03-04 Valgmannsvalg 333
Buskeruds amt Røyken 1814-02-25 Valgmannsvalg 335
Buskeruds amt Sandsvær (Efteløt) 1814-03-04 Valgmannsvalg 339
Buskeruds amt Sigdal 1814-02-25 Valgmannsvalg 342
Kildeinformasjon
Riksarkivet Riksarkivet RA/S-1001/D/Db/L0007
Lenke til Arkivportalen
Statsrådssekretariatet D: Sakarkiv ordnet etter organets hovedsystem
Db: Bilag til forhandlingsprotokoller. Journalsaker. Fullmakter til Eidsvoldsrepresentantene m.m. 1814
L0007: Fullmakter for Eidsvollsrepresentantene i 1814.
Annen kilde nr. 7 /1814 - Fullmakter for Eidsvoldsrepresentantene i 1814. A. Byene. B. Militæretaten. C. Amtene Akershus-Buskerud. Eidsvoll 1814 Statlige arkiver Regjeringens fellesorganer