Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Stavanger


Stavanger sjømannskontor

Sjømannsinnrullering, sertifikater og bøter, Ruller for maskinister og fyrbøtere
Tittelblad 3
Patenter nr. 1-100 4
Patenter nr. 101-200 25
Patenter nr. 201-300 45
Patenter nr. 301-400 65
Patenter nr. 401-460 85
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Stavanger Statsarkivet i Stavanger SAST/A-102006/F/Fe/L0004
Lenke til Arkivportalen
Stavanger sjømannskontor F: Sjømannsinnrullering, sertifikater og bøter
Fe: Ruller for maskinister og fyrbøtere
L0004: Maskinist- og fyrbøterrulle, patentnr. 1-460 (dublett)
Maskinist- og fyrbøterrulle nr. 4 /1921 - 1948 - Maskinist- og fyrbøterrulle, patentnr. 1-460 (dublett) Sjøinnrullering Sjømenn og sjøfolk Sjøfart Statlige arkiver