Innhold
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
Visningsvalg:

Statsarkivet i Stavanger


Stavanger sjømannskontor*

Tittelblad 3
Patenter nr. 2991-3100 4
Patenter nr. 3101-3200 26
Patenter nr. 3201-3300 46
Patenter nr. 3301-3400 66
Patenter nr. 3401-3500 86
Patenter nr. 3501-3582 106
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Stavanger
Lenke til Arkivportalen
Stavanger sjømannskontor* Hovedrulle nr. Fbb/L0015/1947 - Sjøfartshovedrulle A, patentnr. 2991-3582. Sjøinnrullering Sjømenn og sjøfolk Sjøfart Statlige arkiver