Innhold
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
Visningsvalg:

Statsarkivet i Stavanger


Stavanger sjømannskontor*

Melding om stram innbinding 2
Lause vedlegg 4
Overgangsside 25
Patenter nr. 1496-1600 26
Patenter nr. 1601-1700 47
Patenter nr. 1701-1800 67
Patenter nr. 1801-1900 87
Patenter nr. 1901-2000 107
Patenter nr. 2001-2100 128
Patenter nr. 2101-2200 148
Patenter nr. 2201-2300 168
Patenter nr. 2301-2400 188
Patenter nr. 2401-2500 208
Patenter nr. 2501-2600 228
Patenter nr. 2601-2700 248
Patenter nr. 2701-2800 268
Patenter nr. 2801-2900 288
Patenter nr. 2901-2990 308
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Stavanger Statsarkivet i Stavanger
Lenke til Arkivportalen
Stavanger sjømannskontor* Hovedrulle nr. Fbb/L0014 /1933 - 1947 - Sjøfartshovedrulle A, patentnr. 1496-2990 (del 2) Sjøinnrullering Sjømenn og sjøfolk Sjøfart Statlige arkiver