Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Stavanger


Stavanger sjømannskontor*

Melding om stram innbinding 2
Tittelblad 4
Patenter nr. 1-100 5
Patenter nr. 101-200 25
Patenter nr. 201-300 46
Patenter nr. 301-400 66
Patenter nr. 401-500 87
Patenter nr. 501-600 107
Patenter nr. 601-700 127
Patenter nr. 701-800 147
Patenter nr. 801-900 167
Patenter nr. 901-1000 187
Patenter nr. 1001-1100 209
Patenter nr. 1101-1200 230
Patenter nr. 1201-1300 250
Patenter nr. 1301-1400 270
Patenter nr. 1401-1495 290
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Stavanger Statsarkivet i Stavanger
Lenke til Arkivportalen
Stavanger sjømannskontor* Hovedrulle nr. Fbb/L0013 /1921 - 1933 - Sjøfartshovedrulle A, patentnr. 1-1495 (del 1) Sjøinnrullering Sjømenn og sjøfolk Sjøfart Statlige arkiver