Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Stavanger


Stavanger sjømannskontor*

Patenter nr. 6605-6700 4
Patenter nr. 6701-6800 52
Patenter nr. 6801-6900 102
Patenter nr. 6901-7000 152
Patenter nr. 7001-7100 202
Patenter nr. 7101-7206 252
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Stavanger Statsarkivet i Stavanger
Lenke til Arkivportalen
Stavanger sjømannskontor* Hovedrulle nr. Fbb/L0011 /1887 - 1896 - Sjøfartshovedrulle, patentnr. 6607-7206 (del 2) Sjøinnrullering Sjømenn og sjøfolk Sjøfart Statlige arkiver