Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Stavanger


Stavanger sjømannskontor*

Tittelblad 3
Informasjon 8
Patenter nr. 3605-3700 9
Patenter nr. 3701-3800 61
Patenter nr. 3801-3900 121
Patenter nr. 3901-4000 175
Patenter nr. 4001-4100 236
Patenter nr. 4101-4200 291
Patenter nr. 4201-4300 346
Patenter nr. 4301-4400 403
Patenter nr. 4401-4500 459
Patenter nr. 4501-4600 525
Patenter nr. 4601-4700 584
Patenter nr. 4701-4804 639
Lause vedlegg 697
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Stavanger
Lenke til Arkivportalen
Stavanger sjømannskontor* Hovedrulle nr. Fbb/L0008/1873 - Sjøfartshovedrulle, patentnr. 3605-4804. Sjøinnrullering Sjømenn og sjøfolk Sjøfart Statlige arkiver