Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Stavanger


Stavanger sjømannskontor*

Patenter nr. 1607-1700 3
Patenter nr. 1701-1800 50
Patenter nr. 1801-1900 100
Patenter nr. 1901-2000 151
Patenter nr. 2001-2100 201
Patenter nr. 2101-2200 251
Patenter nr. 2201-2300 301
Patenter nr. 2301-2402 351
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Stavanger Statsarkivet i Stavanger
Lenke til Arkivportalen
Stavanger sjømannskontor* Hovedrulle nr. Fbb/L0006 /1869 - 1880 - Sjøfartshovedrulle, patentnr. 1607-2402 (del 3) Sjøinnrullering Sjømenn og sjøfolk Sjøfart Statlige arkiver