Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Stavanger


Stavanger sjømannskontor*

Patenter nr. 793-850 3
Patenter nr. 851-900 32
Patenter nr. 901-1000 59
Patenter nr. 1001-1100 110
Patenter nr. 1101-1200 160
Patenter nr. 1201-1300 210
Patenter nr. 1301-1400 260
Patenter nr. 1401-1500 312
Patenter nr. 1501-1606 362
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Stavanger Statsarkivet i Stavanger
Lenke til Arkivportalen
Stavanger sjømannskontor* Hovedrulle nr. Fbb/L0005 /1869 - 1880 - Sjøfartshovedrulle, patentnr. 793-1606 (del 2) Sjøinnrullering Sjømenn og sjøfolk Sjøfart Statlige arkiver