Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Stavanger


Stavanger sjømannskontor*

Patenter nr. 719-800 3
Patenter nr. 801-900 45
Patenter nr. 901-1000 95
Patenter nr. 1001-1100 145
Patenter nr. 1101-1200 195
Patenter nr. 1201-1300 247
Patenter nr. 1301-1398 299
Patenter nr. 1399-1450 345
Lause vedlegg 370
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Stavanger Statsarkivet i Stavanger
Lenke til Arkivportalen
Stavanger sjømannskontor* Hovedrulle nr. Fbb/L0002 /1863 - Sjøfartshovedrulle, patentnr. 721-1450 (del 2) Sjøinnrullering Sjømenn og sjøfolk Sjøfart Statlige arkiver