Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Stavanger


Stavanger sjømannskontor*

Fornavnsregister A 3
Fornavnsregister B 14
Fornavnsregister C 19
Fornavnsregister D 21
Fornavnsregister E 23
Fornavnsregister F 31
Fornavnsregister G 34
Fornavnsregister H 39
Fornavnsregister I 48
Fornavnsregister J 53
Fornavnsregister K 63
Fornavnsregister L 72
Fornavnsregister M 78
Fornavnsregister N 84
Fornavnsregister O 87
Fornavnsregister P 98
Fornavnsregister R 103
Fornavnsregister S 108
Fornavnsregister T 116
Fornavnsregister V-W 125
Fornavnsregister Ø 128
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Stavanger Statsarkivet i Stavanger
Lenke til Arkivportalen
Stavanger sjømannskontor* Register til ruller nr. Fba/L0004 /1921 - 1947 - Navneregister sjøfartsruller, fornavnsregister til hovedrulle 1921-1947. Sjøinnrullering Sjømenn og sjøfolk Sjøfart Statlige arkiver