Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Stavanger


Stavanger sjømannskontor*

Fornavnsregister A 3
Fornavnsregister B 6
Fornavnsregister C 9
Fornavnsregister D 12
Fornavnsregister E 13
Fornavnsregister F 16
Fornavnsregister G 17
Fornavnsregister H 19
Fornavnsregister I-J 22
Fornavnsregister K 28
Fornavnsregister L 29
Fornavnsregister M 31
Fornavnsregister N 33
Fornavnsregister O 34
Fornavnsregister P 39
Fornavnsregister R 41
Fornavnsregister S 43
Fornavnsregister T 45
Fornavnsregister U 49
Fornavnsregister V-W 50
Fornavnsregister Z 51
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Stavanger Statsarkivet i Stavanger
Lenke til Arkivportalen
Stavanger sjømannskontor* Register til ruller nr. Fba/L0002 - Navneregister til annotasjonsruller med gammel arkivreferanse 3-4 (patentnr. 1-1761) Sjøinnrullering Sjømenn og sjøfolk Sjøfart Statlige arkiver