Innhold
Visningsvalg:

Riksarkivet


Rentekammeret inntil 1814, Realistisk ordnet avdeling

Matrikler og jordebøker, Protokoller opptatt ifølge forordning av 1. oktober 1802, Protokoller vedrørende jordavgift
Innholdsfortegnelse 1
Råbyggelag fogderi Bykle sokn 3
Råbyggelag fogderi Valle sokn 5
Råbyggelag fogderi Hylestad sokn 14
Råbyggelag fogderi Austad sokn 18
Råbyggelag fogderi Sandnes sokn 21
Råbyggelag fogderi Bygland sokn 23
Råbyggelag fogderi Årdal sokn 26
Råbyggelag fogderi Åseral sokn 29
Råbyggelag fogderi Hornnes sokn 38
Råbyggelag fogderi Iveland sokn 44
Autorisajon 53
Kildeinformasjon
Riksarkivet Riksarkivet RA/EA-4070/N/Ne/Nea/L0082
Lenke til Arkivportalen
Rentekammeret inntil 1814, Realistisk ordnet avdeling N: Matrikler og jordebøker
Ne: Protokoller opptatt ifølge forordning av 1. oktober 1802
Nea: Protokoller vedrørende jordavgift
L0082: Råbyggelag fogderi. Deliberasjonsprotokoll for Vestre Råbyggelagets sorenskriveri
Matrikkel nr. 82 /1803 Aust-Agder fylke
Råbyggelag fogd.
Deliberasjonsprotokoll for Vestre Råbyggelagets sorenskriveri. Matrikler Eiendom