Innhold
Visningsvalg:

Riksarkivet


Rentekammeret inntil 1814, Realistisk ordnet avdeling

Matrikler og jordebøker, Matrikler, Matrikkelforarbeid 1723 og prøvematrikler 1714-1721
Register 1
Buskerud fogderi Sigdal prestegjeld 2
Buskerud fogderi Modum prestegjeld 11
Buskerud fogderi Eiker prestegjeld 23
Buskerud fogderi Lier prestegjeld 36
Buskerud fogderi Røyken prestegjeld 48
Buskerud fogderi Hurum prestegjeld 53
Summarisk ekstrakt 57
Kildeinformasjon
RA/EA-4070/N/Nb/Nbf/L0112
Lenke til Arkivportalen
Riksarkivet Rentekammeret inntil 1814, Realistisk ordnet avdeling N: Matrikler og jordebøker
Nb: Matrikler
Nbf: Matrikkelforarbeid 1723 og prøvematrikler 1714-1721
L0112: Buskerud matrikkelprotokoll
Matrikkel nr. 112/1723 Buskerud fylke
Buskerud fogd.
Matrikkelprotokoll Matrikler Eiendom