Innhold
Visningsvalg:

Innholdsfortegnelse


Register upaginert
Buskerud fogderi Sigdal prestegjeld 0b-1a
Buskerud fogderi Modum prestegjeld 12b-13a
Buskerud fogderi Eiker prestegjeld 21b-22a
Buskerud fogderi Lier prestegjeld 34b-35a
Buskerud fogderi Røyken prestegjeld 45b-46a
Buskerud fogderi Hurum prestegjeld 50b-51a
Summarisk ekstrakt 54b-55a
Kildeinformasjon
Riksarkivet RA/EA-4070/N/Nb/Nbf/L0112
Lenke til Arkivportalen
EA-4070: Rentekammeret inntil 1814, Realistisk ordnet avdeling
N: Matrikler og jordebøker
Nb: Matrikler
Nbf: Matrikkelforarbeid 1723 og prøvematrikler 1714-1721
L0112: Buskerud matrikkelprotokoll
Matrikkel nr. 112 /1723 Buskerud fylke
Buskerud fogd.
Matrikkelprotokoll. - Pr. 16.2.2021 mangler oppslagene folio 1b-2a, 4b-5a og 6b-7a i skanningen. Matrikler Eiendom Statlige arkiver Dansk-norske sentralinstitusjoner