Innhold
Visningsvalg:

Riksarkivet


Rentekammeret inntil 1814, Realistisk ordnet avdeling

Matrikler og jordebøker, Matrikler, Matrikkelforarbeid 1723 og prøvematrikler 1714-1721
Register 1
Buskerud fogderi Sigdal prestegjeld 2
Buskerud fogderi Modum prestegjeld 11
Buskerud fogderi Eiker prestegjeld 23
Buskerud fogderi Lier prestegjeld 36
Buskerud fogderi Røyken prestegjeld 48
Buskerud fogderi Hurum prestegjeld 53
Summarisk ekstrakt 57
Kildeinformasjon
Riksarkivet RA/EA-4070/N/Nb/Nbf/L0112
Lenke til Arkivportalen
Rentekammeret inntil 1814, Realistisk ordnet avdeling N: Matrikler og jordebøker
Nb: Matrikler
Nbf: Matrikkelforarbeid 1723 og prøvematrikler 1714-1721
L0112: Buskerud matrikkelprotokoll
Matrikkel nr. 112/1723 Buskerud fylke
Buskerud fogd.
Matrikkelprotokoll Matrikler Eiendom