Innhold
Visningsvalg:

Riksarkivet


Rentekammeret inntil 1814, Realistisk ordnet avdeling

Landkommisjonen 1661
Omslag upaginert
Fortegnelse over skuter og skippere Mandal len upaginert
Fortegnelse over skuter og skippere Nedenes len upaginert
Fortegnelse over skuter og skippere Lista len upaginert
Kildeinformasjon
Riksarkivet Riksarkivet RA/EA-4070/L/L0022/0006
Lenke til Arkivportalen
Rentekammeret inntil 1814, Realistisk ordnet avdeling L: Landkommisjonen 1661
L0022: Agder lagdømme:
0006: Fortegnelser over skuter og skippere Jordebok nr. 22.6 /1661 - Agder lagdømme: Fortegnelser over skuter og skippere Matrikler Jordebøker Sjømenn og sjøfolk Båter og skip Statlige arkiver Dansk-norske sentralinstitusjoner