Innhold
Visningsvalg:

Riksarkivet


Samlinger til kildeutgivelse, Diplomavskriftsamlingen

UB Oslo 2
Ovelandsarkivet, Tor Torbjørnsen 20
Pedersen, Knut Østerholt 41
Prebensens samlinger 59
Prebensen, Ellen 66
Rike, Gjermund 178
Rike, Giermund Paalsson Valle 234
Rike, Olav Drengsson Valle 286
Risland, Peter Aamli 895
Rosland, Albert 920
Rygg, Magnhild Byggland 927
Rygnestad 930
Rygnestad, Knut 1513
??? 1577
Rygnestad 1626
Rygnestad, Ketil 1685
Rygnestad, Olav 1694
Rød, Svein 1761
Røed, Johanne Christensen Øyested 1766
Røed, Mortensen Arendal 1831
Sandnes, Søndeled 1835
Sandnes, Einmund?? Byggeland 1837
Sandnes, Knut O. Byggland 1875
Sandnes, Olav K. Valle 1949
Selaas, Olav Vegårshei 1952
Seljås, Sveinung Aamli 1994
Setersdal sorenskrivarkiv 2016
Skjeggesdal AB. 2023
Skjeggesdal J.E. 2064
Skjeggesdal, Tormod 2113
Kildeinformasjon
Riksarkivet Riksarkivet RA/EA-4053
Lenke til Arkivportalen
Samlinger til kildeutgivelse, Diplomavskriftsamlingen Diplomer nr. 5 - Skanna 2010. Frivillige fra Norsk Slektshistorisk Forening sto for tilretteleggingsarbeidet. -