Innhold
Visningsvalg:

Publikasjoner


Andre publikasjoner

1838-matrikkelen
Innholdsfortegnelse 1
Helgeland fogderi Brønnøy tinglag 3
Helgeland fogderi Alstahaug tinglag 15
Helgeland fogderi Vefsn tinglag 25
Helgeland fogderi Rana tinglag 33
Helgeland fogderi Nesna tinglag 44
Helgeland fogderi Rødøy tinglag 51
Salten fogderi Gildeskål og Beiarn tinglag 60
Salten fogderi Skjerstad og Saltdal tinglag 68
Salten fogderi Bodø tinglag 77
Salten fogderi Folda tinglag 83
Salten fogderi Engeløy og Ledingen tinglag 89
Salten fogderi Hammerøy tinglag 95
Salten fogderi Heggstad og Tjeldsund tinglag 100
Salten fogderi Ofoten tinglag 106
Lofoten og Vesterålen fogderi Vågan tinglag 112
Lofoten og Vesterålen fogderi Gimsøy, Valberg og Borge tinglag 116
Lofoten og Vesterålen fogderi Buksnes og Hol tinglag 122
Lofoten og Vesterålen fogderi Flakstad, Værøy og Røst tinglag 127
Lofoten og Vesterålen fogderi Venje og Malnes tinglag 133
Lofoten og Vesterålen fogderi Kalsnes og Ulvø tinglag 137
Lofoten og Vesterålen fogderi Sortland tinglag 143
Lofoten og Vesterålen fogderi Barkestad og Langenes tinglag 147
Lofoten og Vesterålen fogderi Myre og Andenes tinglag 151
Kildeinformasjon

Lenke til Arkivportalen
Andre publikasjoner -: 1838-matrikkelen
Bind 17: Nordlands amt
Matrikkel nr. 17 /1838 Nordland fylke
- Matrikler Eiendom Bøker, trykksaker, publikasjoner