Innhold
Visningsvalg:

Publikasjoner


Andre publikasjoner

1838-matrikkelen
Innholdsfortegnelse 1
Ringerike og Hallingdal fogderi Hole tinglag 2
Ringerike og Hallingdal fogderi Norderhov tinglag 9
Ringerike og Hallingdal fogderi Nes tinglag 23
Ringerike og Hallingdal fogderi Ål tinglag 41
Buskerud fogderi Modum tinglag 54
Buskerud fogderi Sigdal tinglag 66
Buskerud fogderi Eiker tinglag 77
Buskerud fogderi Lier tinglag 98
Buskerud fogderi Røyken tinglag 109
Buskerud fogderi Hurum tinglag 114
Numedal og Sandsvær fogderi Sandsvær tinglag 118
Numedal og Sandsvær fogderi Flesberg tinglag 131
Numedal og Sandsvær fogderi Rollag tinglag 139
Numedal og Sandsvær fogderi Nore og Uvdal tinglag 144
Kildeinformasjon

Lenke til Arkivportalen
Andre publikasjoner -: 1838-matrikkelen
Bind 5: Buskerud amt
Matrikkel nr. 05 /1838 Buskerud fylke
- Matrikler Eiendom Bøker, trykksaker, publikasjoner