Innhold
Visningsvalg:

Publikasjoner


Andre publikasjoner

1838-matrikkelen
Innholdsfortegnelse 1
Toten fogderi Vestre Toten tinglag 2
Toten fogderi Østre Toten tinglag 13
Toten fogderi Vardal tinglag 23
Toten fogderi Biri tinglag 28
Toten fogderi Fåberg tinglag 36
Toten fogderi Gausdal tinglag 43
Gudbrandsdalen fogderi Øyer tinglag 49
Gudbrandsdalen fogderi Ringebu tinglag 56
Gudbrandsdalen fogderi Fron tinglag 63
Gudbrandsdalen fogderi Vågå tinglag 73
Gudbrandsdalen fogderi Lom tinglag 80
Gudbrandsdalen fogderi Lesja tinglag 88
Valdres, Land og Hadeland fogderi Jevnaker tinglag 98
Valdres, Land og Hadeland fogderi Gran tinglag 107
Valdres, Land og Hadeland fogderi Land tinglag 121
Valdres, Land og Hadeland fogderi Sør-Aurdal tinglag 133
Valdres, Land og Hadeland fogderi Nord-Aurdal tinglag 146
Valdres, Land og Hadeland fogderi Slidre tinglag 157
Valdres, Land og Hadeland fogderi Vang tinglag 167
Kildeinformasjon
PUBL/-/-/Bind 4
Andre publikasjoner -: 1838-matrikkelen
Bind 4: Christians amt
Matrikkel nr. 04 /1838 Oppland fylke
- Matrikler Eiendom Bøker, trykksaker, publikasjoner