Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Kongsberg


Drammen magistrat

Innbyggere og borgerskap, Borgerskapsprotokoller
Borgerbrev m.m. 1
Autorisasjon upaginert
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Kongsberg SAKO/A-846/J/Ja/L0004
Lenke til Arkivportalen
Drammen magistrat J: Innbyggere og borgerskap
Ja: Borgerskapsprotokoller
L0004: Borgerskapsprotokoll
Borgerskapsrulle nr. 4/1887 - 1900 - - Borgerskap Handel Håndverk Statlige arkiver Magistrater