Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Kongsberg


Drammen magistrat

Innbyggere og borgerskap, Borgerskapsprotokoller
Borgerbrev m.m. 1
Autorisasjon upaginert
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Kongsberg SAKO/A-846/J/Ja/L0003
Lenke til Arkivportalen
Drammen magistrat J: Innbyggere og borgerskap
Ja: Borgerskapsprotokoller
L0003: Borgerskapsprotokoll
Borgerskapsrulle nr. 3/1844 - 1887 - Side 298 mangler på mikrofilmen som det er skanna fra. Borgerskap Handel Håndverk Statlige arkiver Magistrater