Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Oslo


Kristiania magistrat

INNBYGGERE, BORGERSKAP, Borgerruller
Manntall over borgerskapet Tittelblad upaginert
Manntall over borgerskapet Fornavn: A upaginert
Manntall over borgerskapet Fornavn: B upaginert
Manntall over borgerskapet Fornavn: C upaginert
Manntall over borgerskapet Fornavn: D upaginert
Manntall over borgerskapet Fornavn: E upaginert
Manntall over borgerskapet Fornavn: F upaginert
Manntall over borgerskapet Fornavn: G upaginert
Manntall over borgerskapet Fornavn: H upaginert
Manntall over borgerskapet Fornavn: I-J upaginert
Manntall over borgerskapet Fornavn: K upaginert
Manntall over borgerskapet Fornavn: L upaginert
Manntall over borgerskapet Fornavn: M upaginert
Manntall over borgerskapet Fornavn: N upaginert
Manntall over borgerskapet Fornavn: O upaginert
Manntall over borgerskapet Fornavn: P upaginert
Manntall over borgerskapet Fornavn: R upaginert
Manntall over borgerskapet Fornavn: S upaginert
Manntall over borgerskapet Fornavn: T upaginert
Manntall over borgerskapet Fornavn: U upaginert
Manntall over borgerskapet Fornavn: V upaginert
Manntall over borgerskapet Fornavn: W upaginert
Manntall over borgerskapet Fornavn: Z-Y upaginert
Manntall over borgerskapet Fornavn: Ø upaginert
Manntall over borgerskapet Fornavn: A upaginert
Manntall over borgerskapet Fornavn: F upaginert
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Oslo SAO/A-10711/F/Fb/L0001
Lenke til Arkivportalen
Kristiania magistrat F: INNBYGGERE, BORGERSKAP
Fb: Borgerruller
L0001: Borgerrulle
Borgerskapsrulle nr. 1/1745 - 1799 - Borgerrulle. Opptatt 1745 jf. politian. 12.02.1745. Omfatter også de som drev næring 1745 med eldre borgerbrev (eldste 1698). Ordnet alf. etter fornavn. Trykt utg. også alf. innenfor litera. Borgerskap Personopplysninger Handel Håndverk Statlige arkiver