Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Oslo


Oslo politidistrikt

FORVALTNING OG FREMMEDKONTROLL, REISEKONTROLL, Registre til emigrantprotokollene
Etternavnsregister A / Aa upaginert
Etternavnsregister B upaginert
Etternavnsregister C upaginert
Etternavnsregister D upaginert
Etternavnsregister E upaginert
Etternavnsregister F upaginert
Etternavnsregister G upaginert
Etternavnsregister H upaginert
Etternavnsregister I upaginert
Etternavnsregister J upaginert
Etternavnsregister K upaginert
Etternavnsregister L upaginert
Etternavnsregister M upaginert
Etternavnsregister N upaginert
Etternavnsregister O upaginert
Etternavnsregister P upaginert
Etternavnsregister Q upaginert
Etternavnsregister R upaginert
Etternavnsregister S upaginert
Etternavnsregister T upaginert
Etternavnsregister U upaginert
Etternavnsregister V-W upaginert
Etternavnsregister Y upaginert
Etternavnsregister Z upaginert
Etternavnsregister B upaginert
Etternavnsregister Ø upaginert
Etternavnsregister V-W upaginert
Etternavnsregister H upaginert
Kildeinformasjon
SAO/A-10085/E
Lenke til Arkivportalen
Statsarkivet i Oslo Oslo politidistrikt E: FORVALTNING OG FREMMEDKONTROLL
Ee: REISEKONTROLL
Eefa: Registre til emigrantprotokollene
L0008: Register til emigrantprotokollene
Emigrantprotokollregister nr. 8/1903 - 1904 - Register til emigrantprotokoll nr. 21-22 Personopplysninger Emigrasjon og flytting Statlige arkiver Politi og lensmenn