Innhold
Visningsvalg:

Riksarkivet


Bjerkås, Ingrid

Korrespondanse og personlige papirer
1
Kildeinformasjon
Riksarkivet Riksarkivet RA/PA-1366/G/L0001/0006
Lenke til Arkivportalen
Bjerkås, Ingrid G: Korrespondanse og personlige papirer
L0001: --
0006: Korrespondanse m.m. vedrørende kontakt med okkupasjonsmyndigheten 1940-1945 Annen kilde 1941 - 1942 - Korrespondanse m.m. vedrørende kontakt med okkupasjonsmyndigheten 1940-1945. Brev og korrespondanse 2. verdenskrig Arkivverkets vårslipp 2010-2015 Tyske okkupasjonsorganer Privatarkiver Personarkiver