Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Visningsvalg:

Riksarkivet


Statspolitiet - Hovedkontoret / Osloavdelingen

Jødeaksjonene og reisekontroll, Jødeaksjoner
Jødiske flyktninger Jøder som trolig har forlatt landet 3
Jødiske flyktninger B 4
Jødiske flyktninger G 18
Jødiske flyktninger D 22
Jødiske flyktninger E 26
Jødiske flyktninger G 33
Jødiske flyktninger H 44
Jødiske flyktninger I 56
Jødiske flyktninger J 60
Jødiske flyktninger K 71
Jødiske flyktninger L 97
Jødiske flyktninger M 101
Jødiske flyktninger P 119
Jødiske flyktninger R 131
Jødiske flyktninger S 165
Jødiske flyktninger U 186
Jødiske kvinner B 195
Jødiske kvinner C 201
Jødiske kvinner D 210
Jødiske kvinner E 218
Jødiske kvinner F 235
Jødiske kvinner G 257
Jødiske kvinner H 266
Jødiske kvinner I - J 286
Jødiske kvinner K 305
Jødiske kvinner L 324
Jødiske kvinner M 334
Jødiske kvinner N 355
Jødiske kvinner O 359
Jødiske kvinner P 361
Jødiske kvinner R 377
Jødiske kvinner S 390
Jødiske kvinner T 443
Jødiske kvinner W 451
Jødiske kvinner U 452
Jødiske kvinner W 455
Jødiske kvinner Aa 463
Jødiske kvinner W 471
Kildeinformasjon
Riksarkivet Riksarkivet RA/S-1329/G/Ga/L0008
Lenke til Arkivportalen
Statspolitiet - Hovedkontoret / Osloavdelingen G: Jødeaksjonene og reisekontroll
Ga: Jødeaksjoner
L0008: Jødiske flyktninger utenbys A-Å/Jødinner
Annen kilde nr. 8 /1942 - 1. Jødiske flyktninger utenbys A-Å. 2. Jødinner (register til sakene ligger i serie Ckd/L0061) Personopplysninger 2. verdenskrig Statlige arkiver Institusjoner under departementene Politi og lensmenn Holocaust Folkemord