Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Visningsvalg:

Riksarkivet


NS-administrasjonen 1940-1945 (Statsrådsekretariatet, de kommisariske statsråder mm)

Sakarkiv ordnet etter organets hovedsystem, NS-administrasjonen
Statsrådskonferanser Oktober 1940 2b-3a
Statsrådskonferanser November 1940 24b-25a
Statsrådskonferanser Desember 1940 32b-33a
Statsrådskonferanser Januar 1941 35b-36a
Statsrådskonferanser Februar 1941 42b-43a
Statsrådskonferanser Mars 1941 48b-49a
Statsrådskonferanser April 1941 54b-55a
Statsrådskonferanser Mai 1941 58b-59a
Statsrådskonferanser Juni 1941 66b-67a
Statsrådskonferanser Juli 1941 71b-72a
Statsrådskonferanser August 1941 72b-73a
Statsrådskonferanser September 1941 79b-80a
Statsrådskonferanser Oktober 1941 82b-83a
Konferanser mellom de kommissariske statsråder 26. september 1940 - 23. januar 1942 (protokoll-kladd) upaginert
Konferanser mellom NS-ministrene Oktober 1940 upaginert
Konferanser mellom NS-ministrene November 1940 upaginert
Konferanser mellom NS-ministrene Juni 1941 upaginert
Konferanser mellom NS-ministrene Juli 1941 upaginert
Konferanser mellom NS-ministrene August 1941 upaginert
Konferanser mellom NS-ministrene September 1941 upaginert
Konferanser mellom NS-ministrene Oktober 1941 upaginert
Konferanser mellom NS-ministrene November 1941 upaginert
Konferanser mellom NS-ministrene Desember 1941 upaginert
Konferanser mellom NS-ministrene Januar 1942 upaginert
Kildeinformasjon
Riksarkivet Riksarkivet RA/S-4279/D/Db/L0074
Lenke til Arkivportalen
NS-administrasjonen 1940-1945 (Statsrådsekretariatet, de kommisariske statsråder mm) D: Sakarkiv ordnet etter organets hovedsystem
Db: NS-administrasjonen
L0074: De kommisariske statsråder
Annen kilde nr. 74 /1940 - 1942 - De kommisariske statsråder. Møteprotokoller 2. verdenskrig Arkivverkets vårslipp 2010-2015 Statlige arkiver Tyske okkupasjonsorganer