Innhold
Visningsvalg:

Riksarkivet


Statspolitiet - Hovedkontoret / Osloavdelingen

JOURNALER OG REGISTRE, Diverse registerkort, Fangekartotek Bredtveit fengsel
G 1
H 183
I 512
J 545
K 728
Kildeinformasjon
Riksarkivet Riksarkivet RA/S-1329/C/Ck/Cke/L0003
Lenke til Arkivportalen
Statspolitiet - Hovedkontoret / Osloavdelingen C: JOURNALER OG REGISTRE
Ck: Diverse registerkort
Cke: Fangekartotek Bredtveit fengsel
L0003: Fangeregister G-K
Annen kilde nr. 3 /1941 - 1945 - Fangeregister Bredtveit fengsel G - K. Personopplysninger Fanger 2. verdenskrig Arkivverkets vårslipp 2010-2015 Statlige arkiver Tyske okkupasjonsorganer Politi og lensmenn Straffeanstalter og fengsler Holocaust Arkivverkets vårslipp 8.5.2020 Arkivverkets vårslipp 2020