Innhold
Visningsvalg:

Riksarkivet


Statspolitiet - Hovedkontoret / Osloavdelingen

JOURNALER OG REGISTRE, Diverse registerkort, Fangekartotek Bredtveit fengsel
1
Kildeinformasjon
Riksarkivet RA/S-1329/C/Ck/Cke/L0003
Lenke til Arkivportalen
Statspolitiet - Hovedkontoret / Osloavdelingen C: JOURNALER OG REGISTRE
Ck: Diverse registerkort
Cke: Fangekartotek Bredtveit fengsel
L0003: Fangeregister G-K
Annen kilde nr. 3/1941 - 1945 - Fangeregister Bredtveit fengsel G-K. Personopplysninger Fanger 2. verdenskrig Statlige arkiver Institusjoner under departementene Politi og lensmenn Straffeanstalter og fengsler