Innhold

Statsarkivet i Oslo


Nes tingrett

Notarialforretninger, Vigsler, Vigselbøker
Tittelblad 1
Borgerlige vigsler 1943 upaginert
Borgerlige vigsler 1944 63
Kildeinformasjon
SAO/A-10548/L/Lc/Lca/L0002
Lenke til Arkivportalen
Statsarkivet i Oslo Nes tingrett L: Notarialforretninger
Lc: Vigsler
Lca: Vigselbøker
L0002: Vigselbok
Vigselsbok (borgerlig) nr. 21943 - 1944 Akershus fylke
Nes sorenskr.
- Borgerlige vielser