Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Oslo


Nedre Romerike sorenskriveri

NOTARIALFORRETNINGER, Vigselbøker - borgerlige vielser
Tittelblad 1
Borgerlige vigsler 1950 2-3
Borgerlige vigsler 1951 52-53
Borgerlige vigsler 1952 144-145
Borgerlige vigsler 1953 154-155
Borgerlige vigsler 1954 192-193
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Oslo Statsarkivet i Oslo SAO/A-10469/L/Lb/L0008
Lenke til Arkivportalen
Nedre Romerike sorenskriveri L: NOTARIALFORRETNINGER
Lb: Vigselbøker - borgerlige vielser
L0008: Vigselsbok - borgerlige vielser
Vigselsbok (borgerlig) nr. 8 /14.01.1950 - 27.03.1954 Akershus fylke
Nedre Romerike sorenskr.
- Notarialforretninger Borgerlige vielser Personopplysninger Forlovelse, lysning og ekteskap Statlige arkiver Dommere og skrivere