Innhold

Statsarkivet i Oslo


Nedre Romerike sorenskriveri

NOTARIALFORRETNINGER, Vigselbøker - borgerlige vielser
Tittelblad 1
Borgerlige vigsler 1946 upaginert
Borgerlige vigsler 1947 upaginert
Borgerlige vigsler 1948 92-93
Borgerlige vigsler 1949 upaginert
Borgerlige vigsler 1950 196-197
Kildeinformasjon
SAO/A-10469/L/Lb/L0007
Lenke til Arkivportalen
Statsarkivet i Oslo Nedre Romerike sorenskriveri L: NOTARIALFORRETNINGER
Lb: Vigselbøker - borgerlige vielser
L0007: Vigselsbok - borgerlige vielser
Vigselsbok (borgerlig) nr. 71946 - 1950 Akershus fylke
Nedre Romerike sorenskr.
- Borgerlige vielser