Innhold
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
Visningsvalg:

Statsarkivet i Oslo


Nedre Romerike sorenskriveri

NOTARIALFORRETNINGER, Vigselbøker - borgerlige vielser
Borgerlige vigsler 1
Borgerlige vigsler 1944 2-3
Borgerlige vigsler 1945 44-45
Løse vedlegg 1963 upaginert
Borgerlige vigsler 1945 154-155
Kildeinformasjon
SAO/A-10469/L/Lb/L0006
Lenke til Arkivportalen
Statsarkivet i Oslo Nedre Romerike sorenskriveri L: NOTARIALFORRETNINGER
Lb: Vigselbøker - borgerlige vielser
L0006: Vigselsbok - borgerlige vielser
Vigselsbok (borgerlig) nr. 6/09.12.1944 - 04.05.1946 Akershus fylke
Nedre Romerike sorenskr.
- Notarialforretninger Borgerlige vielser Personopplysninger Forlovelse, lysning og ekteskap Statlige arkiver Dommere og skrivere