Innhold

Statsarkivet i Oslo


Nedre Romerike sorenskriveri

NOTARIALFORRETNINGER, Vigselbøker - borgerlige vielser
Tittelblad 1
Borgerlige vigsler 1944 upaginert
Kildeinformasjon
SAO/A-10469/L/Lb/L0005
Lenke til Arkivportalen
Statsarkivet i Oslo Nedre Romerike sorenskriveri L: NOTARIALFORRETNINGER
Lb: Vigselbøker - borgerlige vielser
L0005: Vigselsbok - borgerlige vielser
Vigselsbok (borgerlig) nr. 51944 Akershus fylke
Nedre Romerike sorenskr.
- Borgerlige vielser