Innhold
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
Visningsvalg:

Statsarkivet i Oslo


Nedre Romerike sorenskriveri

NOTARIALFORRETNINGER, Vigselbøker - borgerlige vielser
Tittelblad 1
Borgerlige vigsler 1943 2
Løst vedlegg 1943 upaginert
Borgerlige vigsler 1943 57
Borgerlige vigsler 1944 87
Kildeinformasjon
SAO/A-10469/L/Lb/L0004
Lenke til Arkivportalen
Statsarkivet i Oslo Nedre Romerike sorenskriveri L: NOTARIALFORRETNINGER
Lb: Vigselbøker - borgerlige vielser
L0004: Vigselsbok - borgerlige vielser
Vigselsbok (borgerlig) nr. 4/12.06.1943 - 04.03.1944 Akershus fylke
Nedre Romerike sorenskr.
- Notarialforretninger Borgerlige vielser Personopplysninger Forlovelse, lysning og ekteskap Statlige arkiver Dommere og skrivere