Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Oslo


Nedre Romerike sorenskriveri

NOTARIALFORRETNINGER, Vigselbøker - borgerlige vielser
Løst vedlegg 1942 upaginert
Tittelblad 1
Borgerlige vigsler 1935 2
Borgerlige vigsler 1936 upaginert
Borgerlige vigsler 1937 28
Borgerlige vigsler 1938 40
Borgerlige vigsler 1939 upaginert
Borgerlige vigsler 1940 60
Borgerlige vigsler 1941 70
Borgerlige vigsler 1942 81
Kildeinformasjon
SAO/A-10469/L/Lb/L0002
Lenke til Arkivportalen
Statsarkivet i Oslo Nedre Romerike sorenskriveri L: NOTARIALFORRETNINGER
Lb: Vigselbøker - borgerlige vielser
L0002: Vigselsbok - borgerlige vielser
Vigselsbok (borgerlig) nr. 2/16.08.1935 - 18.07.1942 Akershus fylke
Nedre Romerike sorenskr.
- Borgerlige vielser