Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Oslo


Nedre Romerike sorenskriveri

NOTARIALFORRETNINGER, Vigselbøker - borgerlige vielser
Løst vedlegg 1942 upaginert
Tittelblad 1
Borgerlige vigsler 1935 2
Borgerlige vigsler 1936 17
Borgerlige vigsler 1937 28
Borgerlige vigsler 1938 40
Borgerlige vigsler 1939 51
Borgerlige vigsler 1940 60
Borgerlige vigsler 1941 70
Borgerlige vigsler 1942 81
Løst vedlegg 1942 upaginert
Kildeinformasjon
SAO/A-10469/L/Lb/L0002
Lenke til Arkivportalen
Statsarkivet i Oslo Nedre Romerike sorenskriveri L: NOTARIALFORRETNINGER
Lb: Vigselbøker - borgerlige vielser
L0002: Vigselsbok - borgerlige vielser
Vigselsbok (borgerlig) nr. 2/16.08.1935 - 18.07.1942 Akershus fylke
Nedre Romerike sorenskr.
- Notarialforretninger Borgerlige vielser Personopplysninger Forlovelse, lysning og ekteskap Statlige arkiver Dommere og skrivere